Sigurnosna rastavna sklopka
TSS-20/3
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm
Neto 19,553 EUR
(147,32 HRK)
Bruto 24,441 EUR
(184,15 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-20/3T
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm, IP44
Neto 39,856 EUR
(300,30 HRK)
Bruto 49,820 EUR
(375,37 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-20/3TS
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm, IP44
Neto 45,180 EUR
(340,41 HRK)
Bruto 56,475 EUR
(425,51 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-20/3T65S
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 20A, 3P, 5,5kW, 48×48mm, IP65
Neto 46,794 EUR
(352,57 HRK)
Bruto 58,493 EUR
(440,71 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-20/4
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm
Neto 24,620 EUR
(185,50 HRK)
Bruto 30,775 EUR
(231,87 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-20/4T
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm, IP44
Neto 43,028 EUR
(324,19 HRK)
Bruto 53,785 EUR
(405,24 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-20/4TS
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm, IP44
Neto 48,407 EUR
(364,72 HRK)
Bruto 60,509 EUR
(455,90 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-20/4T65S
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 20A, 4P, 5,5kW, 48×48mm, IP65
Neto 50,263 EUR
(378,71 HRK)
Bruto 62,829 EUR
(473,38 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-32/3
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm
Neto 23,674 EUR
(178,37 HRK)
Bruto 29,593 EUR
(222,96 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-32/3T
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 43,028 EUR
(324,19 HRK)
Bruto 53,785 EUR
(405,24 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-32/3TS
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 48,407 EUR
(364,72 HRK)
Bruto 60,509 EUR
(455,90 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-32/3T65S
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 32A, 3P, 7,5kW, 64×64mm, IP65
Neto 50,263 EUR
(378,71 HRK)
Bruto 62,829 EUR
(473,38 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-32/4
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm
Neto 28,542 EUR
(215,05 HRK)
Bruto 35,678 EUR
(268,81 HRK)
2 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-32/4T
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 45,982 EUR
(346,45 HRK)
Bruto 57,478 EUR
(433,06 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-32/4TS
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 50,827 EUR
(382,96 HRK)
Bruto 63,534 EUR
(478,70 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-32/4T65S
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 32A, 4P, 7,5kW, 64×64mm, IP65
Neto 53,248 EUR
(401,20 HRK)
Bruto 66,560 EUR
(501,50 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-40/3
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm
Neto 27,444 EUR
(206,78 HRK)
Bruto 34,305 EUR
(258,47 HRK)
9 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-40/3T
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto 45,982 EUR
(346,45 HRK)
Bruto 57,478 EUR
(433,06 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-40/3TS
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto 50,827 EUR
(382,96 HRK)
Bruto 63,534 EUR
(478,70 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-40/3T65S
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm, IP65
Neto 53,248 EUR
(401,20 HRK)
Bruto 66,560 EUR
(501,50 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-40/4
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm
Neto 34,547 EUR
(260,29 HRK)
Bruto 43,184 EUR
(325,37 HRK)
U dolasku: 24.02.2023.
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-40/4T
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto 51,516 EUR
(388,15 HRK)
Bruto 64,395 EUR
(485,18 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-40/4TS
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm, IP44
Neto 56,879 EUR
(428,55 HRK)
Bruto 71,099 EUR
(535,69 HRK)
U dolasku: 24.02.2023.
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-40/4T65S
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 40A, 4P, 11kW, 64×64mm, IP65
Neto 59,299 EUR
(446,79 HRK)
Bruto 74,124 EUR
(558,49 HRK)
U dolasku: 24.02.2023.
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-63/3
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm
Neto 39,571 EUR
(298,15 HRK)
Bruto 49,464 EUR
(372,68 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-63/3T
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 51,516 EUR
(388,15 HRK)
Bruto 64,395 EUR
(485,18 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-63/3TS
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 56,879 EUR
(428,55 HRK)
Bruto 71,099 EUR
(535,69 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-63/3T65S
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm, IP65
Neto 59,299 EUR
(446,79 HRK)
Bruto 74,124 EUR
(558,49 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-63/4
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm
Neto 40,070 EUR
(301,91 HRK)
Bruto 50,088 EUR
(377,38 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-63/4T
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 55,723 EUR
(419,84 HRK)
Bruto 69,654 EUR
(524,81 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-63/4TS
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm, IP44
Neto 61,315 EUR
(461,98 HRK)
Bruto 76,644 EUR
(577,47 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-63/4T65S
Sigurnosna rastavna sklopka u kućištu, s lokotom, žuta 400V, 50Hz, 63A, 4P, 18,5kW, 64×64mm, IP65
Neto 63,332 EUR
(477,17 HRK)
Bruto 79,165 EUR
(596,47 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-80/3
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 80A, 3P, 22kW, 64×64mm
Neto 44,630 EUR
(336,26 HRK)
Bruto 55,788 EUR
(420,33 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-80/3T65
Sigurnosna rastavna sklopka s lokotom u kućištu 400V, 50Hz, 80A, 3P, 22kW, 64×64mm, IP65
Neto 75,134 EUR
(566,10 HRK)
Bruto 93,918 EUR
(707,62 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-80/4
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 80A, 4P, 22kW, 64×64mm
Neto 53,222 EUR
(401,00 HRK)
Bruto 66,528 EUR
(501,25 HRK)
U obradi
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-10/3
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 100A, 3P, 30kW, 88×88mm
Neto 51,732 EUR
(389,77 HRK)
Bruto 64,665 EUR
(487,22 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-10/3T65
Sigurnosna rastavna sklopka s lokotom u kućištu 400V, 50Hz, 100A, 3P, 30kW, 88×88mm, IP65
Neto 81,422 EUR
(613,47 HRK)
Bruto 101,778 EUR
(766,84 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V
TSS-10/4
Sigurnosna rastavna sklopka, s lokotom 400V, 50Hz, 100A, 4P, 30kW, 88×88mm
Neto 60,325 EUR
(454,52 HRK)
Bruto 75,406 EUR
(568,15 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Glavna sklopka
Da
Izvedba kao sklopka za održavanje / servis
Da
Sigurnosna sklopka
Da
Maks. nazivni radni napon Ue AC
440 V
Nazivni radni napon
360 - 440 V