Baza znanja

Označavanje IP stupnjeva zaštite
Kategorije upotrebe niskonaponskih sklopnih i upravljačkih aparata
Standardni presjeci bakrenih vodiča okruglog presjeka i ispitne struje po IEC 60947-7-1
Pogonske granice nadstrujnih releja s vremenskim kašnjenjem za slučaj napajanja svih polova
Stupanj onečišćenosti
Zatezni momenti za provjeru mehaničke čvrstoće vijčanih stezaljki
Zapaljivost plastičnih materijala
Tipovi niskonaponskih razdjelnih mreža
Označavanje kabela
Korisne informacije o prenaponskoj zaštiti
Primjeri spajanja odvodnika prenapona tipa TTV za koordiniranu primjenu u pojedinim razdjelnim sustavima
Kombinacija motorskog pokretača
Simboli na električnim proizvodima
O normama
Popis standarda
Popis šifara
Opći ugovorni uvjeti za partnere
Certificate

 

   DODATAK (250 kB)