Reflektori

NAZIVNA SNAGA (W)

TEMPERATURA BOJE (K)

TIP PODNOŠKA

STUPANJ ZAŠTITE

JAKOST SVJETLOSTI (lumen)