LED signalna svjetiljka
LJL16-BA
Signalna svjetiljka s LED, plava 12V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL16-BC
Signalna svjetiljka s LED, plava 24V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL16-BD
Signalna svjetiljka s LED, plava 48V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL16-BE
Signalna svjetiljka s LED, plava 230V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL16-BF
Signalna svjetiljka s LED, plava 400V AC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V
LJL16-GA
Signalna svjetiljka s LED, zelena 12V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL16-GC
Signalna svjetiljka s LED, zelena 24V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL16-GD
Signalna svjetiljka s LED, zelena 48V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL16-GE
Signalna svjetiljka s LED, zelena 230V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL16-GF
Signalna svjetiljka s LED, zelena 400V AC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V
LJL16-RA
Signalna svjetiljka s LED, crvena 12V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL16-RC
Signalna svjetiljka s LED, crvena 24V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL16-RD
Signalna svjetiljka s LED, crvena 48V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL16-RE
Signalna svjetiljka s LED, crvena 230V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 300 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL16-RF
Signalna svjetiljka s LED, crvena 400V AC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V
LJL16-WA
Signalna svjetiljka s LED, bijela 12V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
bijeli
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL16-WC
Signalna svjetiljka s LED, bijela 24V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
bijeli
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL16-WD
Signalna svjetiljka s LED, bijela 48V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
bijeli
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL16-WE
Signalna svjetiljka s LED, bijela 230V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
bijeli
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL16-WF
Signalna svjetiljka s LED, bijela 400V AC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
bijeli
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V
LJL16-YA
Signalna svjetiljka s LED, žuta 12V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL16-YC
Signalna svjetiljka s LED, žuta 24V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL16-YD
Signalna svjetiljka s LED, žuta 48V AC/DC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL16-YE
Signalna svjetiljka s LED, žuta 230V AC/DC d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL16-YF
Signalna svjetiljka s LED, žuta 400V AC, d=16mm
Neto4,196  EUR
(31,61  HRK)
Bruto5,245  EUR
(39,52  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V
LJL22-BA
Signalna svjetiljka s LED, plava 12V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL22-BC
Signalna svjetiljka s LED, plava 24V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL22-BD
Signalna svjetiljka s LED, plava 48V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL22-BE
Signalna svjetiljka s LED, plava 230V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL22-BF
Signalna svjetiljka s LED, plava 400V AC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
plavi
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V
LJL22-GA
Signalna svjetiljka s LED, zelena 12V AC/DC, d=22mm
Neto4,336  EUR
(32,67  HRK)
Bruto5,420  EUR
(40,84  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL22-GC
Signalna svjetiljka s LED, zelena 24V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL22-GD
Signalna svjetiljka s LED, zelena 48V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL22-GE
Signalna svjetiljka s LED, zelena 230V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL22-GF
Signalna svjetiljka s LED, zelena 400V AC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
zeleni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V
LJL22-RA
Signalna svjetiljka s LED, crvena 12V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL22-RC
Signalna svjetiljka s LED, crvena 24V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 300 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL22-RD
Signalna svjetiljka s LED, crvena 48V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL22-RE
Signalna svjetiljka s LED, crvena 230V AC/DC d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 300 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL22-RF
Signalna svjetiljka s LED, crvena 400V AC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V
LJL22-WA
Signalna svjetiljka s LED, bijela 12V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
crveni
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL22-WC
Signalna svjetiljka s LED, bijela 24V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
bijeli
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL22-WD
Signalna svjetiljka s LED, bijela 48V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
bijeli
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL22-WE
Signalna svjetiljka s LED, bijela 230V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 300 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
bijeli
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL22-WF
Signalna svjetiljka s LED, bijela 400V AC, d=22mm
Neto4,112  EUR
(30,98  HRK)
Bruto5,140  EUR
(38,72  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
bijeli
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V
LJL22-YA
Signalna svjetiljka s LED, žuta 12V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
12  -12  V
LJL22-YC
Signalna svjetiljka s LED, žuta 24V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
24  -24  V
LJL22-YD
Signalna svjetiljka s LED, žuta 48V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
48  -48  V
LJL22-YE
Signalna svjetiljka s LED, žuta 230V AC/DC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
230  -230  V
LJL22-YF
Signalna svjetiljka s LED, žuta 400V AC, d=22mm
Neto4,334  EUR
(32,65  HRK)
Bruto5,418  EUR
(40,82  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj signalnih svjetiljki
Boja leće
žuti bakar
Vrsta podnoška svjetiljke
BA15s
S izvorom svjetlosti
Da
Nazivni radni napon Ue
400  -400  V