Sklopnik opće namjene tipa TR1D/F
TR1D0910B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 89,06 HRK
Bruto 111,33 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0910E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 86,30 HRK
Bruto 107,88 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0910F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 80,62 HRK
Bruto 100,78 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0910
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 70,76 HRK
Bruto 88,45 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0910V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 86,30 HRK
Bruto 107,88 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 86,30 HRK
Bruto 107,88 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 86,30 HRK
Bruto 107,88 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 80,62 HRK
Bruto 100,78 HRK
U obradi
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 86,12 HRK
Bruto 107,65 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 86,30 HRK
Bruto 107,88 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D1210B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 110,38 HRK
Bruto 137,98 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1210E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 113,69 HRK
Bruto 142,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1210F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 85,24 HRK
Bruto 106,55 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1210
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 87,30 HRK
Bruto 109,13 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1210V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 110,38 HRK
Bruto 137,98 HRK
U dolasku: 10.06.2022.
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 163,75 HRK
Bruto 204,69 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 163,75 HRK
Bruto 204,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 85,24 HRK
Bruto 106,55 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 163,21 HRK
Bruto 204,01 HRK
U dolasku: 10.06.2022.
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 163,75 HRK
Bruto 204,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1810B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 139,48 HRK
Bruto 174,35 HRK
U dolasku: 10.06.2022.
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1810E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 139,48 HRK
Bruto 174,35 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1810F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 115,64 HRK
Bruto 144,55 HRK
U dolasku: 10.06.2022.
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1810
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 120,37 HRK
Bruto 150,46 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1810V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 139,48 HRK
Bruto 174,35 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 206,89 HRK
Bruto 258,61 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 206,89 HRK
Bruto 258,61 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 115,64 HRK
Bruto 144,55 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 206,81 HRK
Bruto 258,51 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 206,89 HRK
Bruto 258,61 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D2510B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 187,94 HRK
Bruto 234,93 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2510E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 187,94 HRK
Bruto 234,93 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2510F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 148,68 HRK
Bruto 185,85 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2510
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 160,36 HRK
Bruto 200,45 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2510V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 187,94 HRK
Bruto 234,93 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 278,82 HRK
Bruto 348,53 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 278,82 HRK
Bruto 348,53 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 148,68 HRK
Bruto 185,85 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 278,75 HRK
Bruto 348,44 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 278,82 HRK
Bruto 348,53 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D3210B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 250,86 HRK
Bruto 313,58 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3210E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 250,86 HRK
Bruto 313,58 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3210F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 177,09 HRK
Bruto 221,36 HRK
7 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3210
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 186,90 HRK
Bruto 233,63 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3210V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 250,86 HRK
Bruto 313,58 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 372,13 HRK
Bruto 465,16 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 372,13 HRK
Bruto 465,16 HRK
U obradi
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 177,09 HRK
Bruto 221,36 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 371,96 HRK
Bruto 464,95 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 372,13 HRK
Bruto 465,16 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW