Sklopnik opće namjene tipa TR1D/F
TR1D0910B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 11,818 EUR
(89,04 HRK)
Bruto 14,773 EUR
(111,30 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0910E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 11,450 EUR
(86,27 HRK)
Bruto 14,313 EUR
(107,84 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0910F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 10,697 EUR
(80,60 HRK)
Bruto 13,371 EUR
(100,75 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0910
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 9,390 EUR
(70,75 HRK)
Bruto 11,738 EUR
(88,44 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0910V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 11,450 EUR
(86,27 HRK)
Bruto 14,313 EUR
(107,84 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 11,450 EUR
(86,27 HRK)
Bruto 14,313 EUR
(107,84 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 11,450 EUR
(86,27 HRK)
Bruto 14,313 EUR
(107,84 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 10,697 EUR
(80,60 HRK)
Bruto 13,371 EUR
(100,75 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 11,428 EUR
(86,10 HRK)
Bruto 14,285 EUR
(107,63 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D0901V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 11,450 EUR
(86,27 HRK)
Bruto 14,313 EUR
(107,84 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1D1210B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 14,646 EUR
(110,35 HRK)
Bruto 18,308 EUR
(137,94 HRK)
20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1210E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 15,086 EUR
(113,67 HRK)
Bruto 18,858 EUR
(142,08 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1210F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 11,311 EUR
(85,22 HRK)
Bruto 14,139 EUR
(106,53 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1210
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 11,584 EUR
(87,28 HRK)
Bruto 14,480 EUR
(109,10 HRK)
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1210V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 14,646 EUR
(110,35 HRK)
Bruto 18,308 EUR
(137,94 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 21,728 EUR
(163,71 HRK)
Bruto 27,160 EUR
(204,64 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 21,728 EUR
(163,71 HRK)
Bruto 27,160 EUR
(204,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 11,311 EUR
(85,22 HRK)
Bruto 14,139 EUR
(106,53 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 21,658 EUR
(163,18 HRK)
Bruto 27,073 EUR
(203,98 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1201V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 21,728 EUR
(163,71 HRK)
Bruto 27,160 EUR
(204,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
25 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1D1810B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 18,508 EUR
(139,45 HRK)
Bruto 23,135 EUR
(174,31 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1810E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 18,508 EUR
(139,45 HRK)
Bruto 23,135 EUR
(174,31 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1810F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 15,344 EUR
(115,61 HRK)
Bruto 19,180 EUR
(144,51 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1810
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 15,972 EUR
(120,34 HRK)
Bruto 19,965 EUR
(150,43 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1810V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 18,508 EUR
(139,45 HRK)
Bruto 23,135 EUR
(174,31 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 27,452 EUR
(206,84 HRK)
Bruto 34,315 EUR
(258,55 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 27,452 EUR
(206,84 HRK)
Bruto 34,315 EUR
(258,55 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 15,344 EUR
(115,61 HRK)
Bruto 19,180 EUR
(144,51 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 27,442 EUR
(206,76 HRK)
Bruto 34,303 EUR
(258,45 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D1801V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 27,452 EUR
(206,84 HRK)
Bruto 34,315 EUR
(258,55 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
32 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
18 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
7,5 kW
TR1D2510B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 24,938 EUR
(187,90 HRK)
Bruto 31,173 EUR
(234,87 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2510E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 24,938 EUR
(187,90 HRK)
Bruto 31,173 EUR
(234,87 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2510F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 19,728 EUR
(148,64 HRK)
Bruto 24,660 EUR
(185,80 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2510
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 21,278 EUR
(160,32 HRK)
Bruto 26,598 EUR
(200,40 HRK)
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2510V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 24,938 EUR
(187,90 HRK)
Bruto 31,173 EUR
(234,87 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 36,997 EUR
(278,75 HRK)
Bruto 46,246 EUR
(348,44 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 36,997 EUR
(278,75 HRK)
Bruto 46,246 EUR
(348,44 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 19,728 EUR
(148,64 HRK)
Bruto 24,660 EUR
(185,80 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 36,989 EUR
(278,69 HRK)
Bruto 46,236 EUR
(348,37 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D2501V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 36,997 EUR
(278,75 HRK)
Bruto 46,246 EUR
(348,44 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
40 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
25 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
11 kW
TR1D3210B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 33,287 EUR
(250,80 HRK)
Bruto 41,609 EUR
(313,50 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3210E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 33,287 EUR
(250,80 HRK)
Bruto 41,609 EUR
(313,50 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3210F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 23,498 EUR
(177,05 HRK)
Bruto 29,373 EUR
(221,31 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3210
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 24,800 EUR
(186,86 HRK)
Bruto 31,000 EUR
(233,57 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3210V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 33,287 EUR
(250,80 HRK)
Bruto 41,609 EUR
(313,50 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201B7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 49,379 EUR
(372,05 HRK)
Bruto 61,724 EUR
(465,06 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201E7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 49,379 EUR
(372,05 HRK)
Bruto 61,724 EUR
(465,06 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201F7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 23,498 EUR
(177,05 HRK)
Bruto 29,373 EUR
(221,31 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 49,356 EUR
(371,87 HRK)
Bruto 61,695 EUR
(464,84 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW
TR1D3201V7
Sklopnik 660V, 50Hz, 32A, 15kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 49,379 EUR
(372,05 HRK)
Bruto 61,724 EUR
(465,06 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
50 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
32 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
15 kW