Izdignuto tipkalo

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE

NYGBL21 Tipkalo izdignuto, metalna osnova, crno 1×NO, 3A/240V AC, IP42 18,78 HRK 23,48 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBL21T Tipkalo izdignuto u kućištu, metalna osnova, crno 1×NO, 3A/240V AC, IP44 78,92 HRK 98,65 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBL31Z Tipkalo izdignuto, metalna osnova, zeleno 1×NO, 3A/240V AC, IP42 18,78 HRK 23,48 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBL31ZT Tipkalo izdignuto u kućištu, metalna osnova, zeleno 1×NO, 3A/240V AC, IP44 78,92 HRK 98,65 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBL51S Tipkalo izdignuto, metalna osnova, žuto 1×NO, 3A/240V AC, IP42 18,78 HRK 23,48 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBL51ST Tipkalo izdignuto u kućištu, metalna osnova, žuto 1×NO, 3A/240V AC, IP44 78,92 HRK 98,65 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBL61K Tipkalo izdignuto, metalna osnova, plavo 1×NO, 3A/240V AC, IP42 18,78 HRK 23,48 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBL61KT Tipkalo izdignuto u kućištu, metalna osnova, plavo 1×NO, 3A/240V AC, IP44 78,92 HRK 98,65 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBL42P Tipkalo izdignuto, metalna osnova, crveno 1×NC, 3A/240V AC, IP42 18,78 HRK 23,48 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42
NYGBL42PT Tipkalo izdignuto u kućištu, metalna osnova, crveno 1×NC, 3A/240V AC, IP44 78,92 HRK 98,65 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44