Pomoćni sklopnik

TR1K0610B7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0610E7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0610F7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 13,108 EUR
(98,76 HRK)
Bruto 16,385 EUR
(123,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0610
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,242 EUR
(92,24 HRK)
Bruto 15,303 EUR
(115,30 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0610V7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0601
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0601B7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0601E7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0601F7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 13,108 EUR
(98,76 HRK)
Bruto 16,385 EUR
(123,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0601V7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 6A, 2,2kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
6 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
2,2 kW
TR1K0904B7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 4×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0904E7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 48V AC, 4×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0904F7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 110V AC, 4×NO
Neto 13,108 EUR
(98,76 HRK)
Bruto 16,385 EUR
(123,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0904
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 230V AC, 4×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0904V7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 400V AC, 4×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0910B7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0910E7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0910F7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 13,108 EUR
(98,76 HRK)
Bruto 16,385 EUR
(123,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0910
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,242 EUR
(92,24 HRK)
Bruto 15,303 EUR
(115,30 HRK)
U obradi
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0910V7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0901B7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0901E7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0901F7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 13,108 EUR
(98,76 HRK)
Bruto 16,385 EUR
(123,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0901
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
29 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0901V7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0908B7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 2NO+2NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0908E7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 48V AC, 2NO+2NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0908F7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 110V AC, 2NO+2NC
Neto 13,108 EUR
(98,76 HRK)
Bruto 16,385 EUR
(123,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0908
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 230V AC, 2NO+2NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
U obradi
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K0908V7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 400V AC, 2NO+2NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
9 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
4 kW
TR1K1204B7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 24V AC, 4×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1204E7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 48V AC, 4×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1204F7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 110V AC, 4×NO
Neto 13,108 EUR
(98,76 HRK)
Bruto 16,385 EUR
(123,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1204
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 230V AC, 4×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
U dolasku: 24.02.2023.
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1204V7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 400V AC, 4×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1210B7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1210E7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Nije na zalihi
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1210F7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Neto 13,108 EUR
(98,76 HRK)
Bruto 16,385 EUR
(123,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1210
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
U obradi
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1210V7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NO
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1201B7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
22,8 - 25,2 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1201E7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 48V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
45,6 - 50,4 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1201F7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Neto 13,108 EUR
(98,76 HRK)
Bruto 16,385 EUR
(123,45 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
104,5 - 115,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1201
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
218,5 - 241,5 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW
TR1K1201V7
Pomoćni sklopnik 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 400V AC, 3×NO+1×NC
Neto 12,220 EUR
(92,07 HRK)
Bruto 15,275 EUR
(115,09 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
380 - 420 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V
20 A
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V
12 A
Nazivna radna snaga pri AC-3, 400 V
5,5 kW