Kombinirana zaštitna sklopka tipa KVK

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA


KVKB-6/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3 127,91 HRK 159,89 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-6/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3 127,91 HRK 159,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-6/30 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3 127,91 HRK 159,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-10/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3 136,20 HRK 170,25 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-10/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3 136,20 HRK 170,25 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-10/30 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3 136,20 HRK 170,25 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-16/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3 142,00 HRK 177,50 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-16/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3 142,00 HRK 177,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-16/30 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3 142,00 HRK 177,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-20/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3 142,00 HRK 177,50 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-20/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3 142,00 HRK 177,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-20/30 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3 142,00 HRK 177,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-25/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3 147,80 HRK 184,75 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-25/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3 147,80 HRK 184,75 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-25/30 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3 147,80 HRK 184,75 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-32/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3 156,37 HRK 195,46 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-32/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3 156,37 HRK 195,46 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVKB-32/30 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3 156,37 HRK 195,46 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVK-6/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3 136,69 HRK 170,86 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
KVK-6/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3 136,69 HRK 170,86 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA