Kombinirana zaštitna sklopka tipa KVK

KVKB-6/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 19,103 EUR
(143,93 HRK)
Bruto 23,879 EUR
(179,91 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 19,103 EUR
(143,93 HRK)
Bruto 23,879 EUR
(179,91 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-6/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 19,103 EUR
(143,93 HRK)
Bruto 23,879 EUR
(179,91 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 20,340 EUR
(153,25 HRK)
Bruto 25,425 EUR
(191,56 HRK)
U dolasku: 30.05.2023.
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 20,340 EUR
(153,25 HRK)
Bruto 25,425 EUR
(191,56 HRK)
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-10/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 20,340 EUR
(153,25 HRK)
Bruto 25,425 EUR
(191,56 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-16/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 21,206 EUR
(159,78 HRK)
Bruto 26,508 EUR
(199,72 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 21,206 EUR
(159,78 HRK)
Bruto 26,508 EUR
(199,72 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-16/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 21,206 EUR
(159,78 HRK)
Bruto 26,508 EUR
(199,72 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 21,206 EUR
(159,78 HRK)
Bruto 26,508 EUR
(199,72 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 21,206 EUR
(159,78 HRK)
Bruto 26,508 EUR
(199,72 HRK)
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-20/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 21,206 EUR
(159,78 HRK)
Bruto 26,508 EUR
(199,72 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 22,073 EUR
(166,31 HRK)
Bruto 27,591 EUR
(207,89 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 22,073 EUR
(166,31 HRK)
Bruto 27,591 EUR
(207,89 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-25/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 22,073 EUR
(166,31 HRK)
Bruto 27,591 EUR
(207,89 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-32/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 23,352 EUR
(175,95 HRK)
Bruto 29,190 EUR
(219,93 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 23,352 EUR
(175,95 HRK)
Bruto 29,190 EUR
(219,93 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-32/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 23,352 EUR
(175,95 HRK)
Bruto 29,190 EUR
(219,93 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-6/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 20,413 EUR
(153,80 HRK)
Bruto 25,516 EUR
(192,25 HRK)
3 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 20,413 EUR
(153,80 HRK)
Bruto 25,516 EUR
(192,25 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-6/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 20,413 EUR
(153,80 HRK)
Bruto 25,516 EUR
(192,25 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 21,778 EUR
(164,09 HRK)
Bruto 27,223 EUR
(205,11 HRK)
U dolasku: 15.06.2023.
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 21,778 EUR
(164,09 HRK)
Bruto 27,223 EUR
(205,11 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-10/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 21,778 EUR
(164,09 HRK)
Bruto 27,223 EUR
(205,11 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-16/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 22,684 EUR
(170,91 HRK)
Bruto 28,355 EUR
(213,64 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 22,684 EUR
(170,91 HRK)
Bruto 28,355 EUR
(213,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-16/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 22,684 EUR
(170,91 HRK)
Bruto 28,355 EUR
(213,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 22,684 EUR
(170,91 HRK)
Bruto 28,355 EUR
(213,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 22,684 EUR
(170,91 HRK)
Bruto 28,355 EUR
(213,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-20/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 22,684 EUR
(170,91 HRK)
Bruto 28,355 EUR
(213,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 23,602 EUR
(177,83 HRK)
Bruto 29,503 EUR
(222,29 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 23,602 EUR
(177,83 HRK)
Bruto 29,503 EUR
(222,29 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-25/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 23,602 EUR
(177,83 HRK)
Bruto 29,503 EUR
(222,29 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-32/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 24,967 EUR
(188,11 HRK)
Bruto 31,209 EUR
(235,14 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 24,967 EUR
(188,11 HRK)
Bruto 31,209 EUR
(235,14 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-32/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 24,967 EUR
(188,11 HRK)
Bruto 31,209 EUR
(235,14 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV