Kombinirana zaštitna sklopka tipa KVK

KVKB-6/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 144,09 HRK
(19,124 EUR)
Bruto 180,11 HRK
(23,905 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 144,09 HRK
(19,124 EUR)
Bruto 180,11 HRK
(23,905 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-6/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 144,09 HRK
(19,124 EUR)
Bruto 180,11 HRK
(23,905 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 153,42 HRK
(20,362 EUR)
Bruto 191,78 HRK
(25,452 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 153,42 HRK
(20,362 EUR)
Bruto 191,78 HRK
(25,452 EUR)
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-10/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 153,42 HRK
(20,362 EUR)
Bruto 191,78 HRK
(25,452 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-16/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 159,96 HRK
(21,230 EUR)
Bruto 199,95 HRK
(26,537 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 159,96 HRK
(21,230 EUR)
Bruto 199,95 HRK
(26,537 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-16/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 159,96 HRK
(21,230 EUR)
Bruto 199,95 HRK
(26,537 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 159,96 HRK
(21,230 EUR)
Bruto 199,95 HRK
(26,537 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 159,96 HRK
(21,230 EUR)
Bruto 199,95 HRK
(26,537 EUR)
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-20/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 159,96 HRK
(21,230 EUR)
Bruto 199,95 HRK
(26,537 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 166,49 HRK
(22,097 EUR)
Bruto 208,11 HRK
(27,621 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 166,49 HRK
(22,097 EUR)
Bruto 208,11 HRK
(27,621 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-25/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 166,49 HRK
(22,097 EUR)
Bruto 208,11 HRK
(27,621 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-32/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 176,14 HRK
(23,377 EUR)
Bruto 220,18 HRK
(29,222 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 176,14 HRK
(23,377 EUR)
Bruto 220,18 HRK
(29,222 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKB-32/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 176,14 HRK
(23,377 EUR)
Bruto 220,18 HRK
(29,222 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-6/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 153,98 HRK
(20,436 EUR)
Bruto 192,48 HRK
(25,545 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 153,98 HRK
(20,436 EUR)
Bruto 192,48 HRK
(25,545 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-6/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 153,98 HRK
(20,436 EUR)
Bruto 192,48 HRK
(25,545 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 164,27 HRK
(21,802 EUR)
Bruto 205,34 HRK
(27,252 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 164,27 HRK
(21,802 EUR)
Bruto 205,34 HRK
(27,252 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-10/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 164,27 HRK
(21,802 EUR)
Bruto 205,34 HRK
(27,252 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-16/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 171,10 HRK
(22,708 EUR)
Bruto 213,88 HRK
(28,385 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 171,10 HRK
(22,708 EUR)
Bruto 213,88 HRK
(28,385 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-16/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 171,10 HRK
(22,708 EUR)
Bruto 213,88 HRK
(28,385 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 171,10 HRK
(22,708 EUR)
Bruto 213,88 HRK
(28,385 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 171,10 HRK
(22,708 EUR)
Bruto 213,88 HRK
(28,385 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-20/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 171,10 HRK
(22,708 EUR)
Bruto 213,88 HRK
(28,385 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 178,03 HRK
(23,628 EUR)
Bruto 222,54 HRK
(29,535 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 178,03 HRK
(23,628 EUR)
Bruto 222,54 HRK
(29,535 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-25/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 178,03 HRK
(23,628 EUR)
Bruto 222,54 HRK
(29,535 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-32/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto 188,32 HRK
(24,994 EUR)
Bruto 235,40 HRK
(31,242 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto 188,32 HRK
(24,994 EUR)
Bruto 235,40 HRK
(31,242 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVK-32/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto 188,32 HRK
(24,994 EUR)
Bruto 235,40 HRK
(31,242 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV