Kombinirana zaštitna sklopka tipa KVK

KVKB-6/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto19,103  EUR
(143,93  HRK)
Bruto23,879  EUR
(179,91  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto19,103  EUR
(143,93  HRK)
Bruto23,879  EUR
(179,91  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-6/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto19,103  EUR
(143,93  HRK)
Bruto23,879  EUR
(179,91  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto20,340  EUR
(153,25  HRK)
Bruto25,425  EUR
(191,56  HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto20,340  EUR
(153,25  HRK)
Bruto25,425  EUR
(191,56  HRK)
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-10/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto20,340  EUR
(153,25  HRK)
Bruto25,425  EUR
(191,56  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-16/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto21,206  EUR
(159,78  HRK)
Bruto26,508  EUR
(199,72  HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto21,206  EUR
(159,78  HRK)
Bruto26,508  EUR
(199,72  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-16/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto21,206  EUR
(159,78  HRK)
Bruto26,508  EUR
(199,72  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto21,206  EUR
(159,78  HRK)
Bruto26,508  EUR
(199,72  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto21,206  EUR
(159,78  HRK)
Bruto26,508  EUR
(199,72  HRK)
Nije na zalihi
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-20/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto21,206  EUR
(159,78  HRK)
Bruto26,508  EUR
(199,72  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto22,073  EUR
(166,31  HRK)
Bruto27,591  EUR
(207,89  HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto22,073  EUR
(166,31  HRK)
Bruto27,591  EUR
(207,89  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-25/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto22,073  EUR
(166,31  HRK)
Bruto27,591  EUR
(207,89  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-32/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto23,352  EUR
(175,95  HRK)
Bruto29,190  EUR
(219,93  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto23,352  EUR
(175,95  HRK)
Bruto29,190  EUR
(219,93  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKB-32/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, B karak. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto23,352  EUR
(175,95  HRK)
Bruto29,190  EUR
(219,93  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-6/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto20,413  EUR
(153,80  HRK)
Bruto25,516  EUR
(192,25  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto20,413  EUR
(153,80  HRK)
Bruto25,516  EUR
(192,25  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-6/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 6A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto20,413  EUR
(153,80  HRK)
Bruto25,516  EUR
(192,25  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 10A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto21,778  EUR
(164,09  HRK)
Bruto27,223  EUR
(205,11  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 10A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto21,778  EUR
(164,09  HRK)
Bruto27,223  EUR
(205,11  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-10/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 10A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto21,778  EUR
(164,09  HRK)
Bruto27,223  EUR
(205,11  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-16/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 16A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto22,684  EUR
(170,91  HRK)
Bruto28,355  EUR
(213,64  HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 16A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto22,684  EUR
(170,91  HRK)
Bruto28,355  EUR
(213,64  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-16/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 16A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto22,684  EUR
(170,91  HRK)
Bruto28,355  EUR
(213,64  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 20A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto22,684  EUR
(170,91  HRK)
Bruto28,355  EUR
(213,64  HRK)
1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 20A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto22,684  EUR
(170,91  HRK)
Bruto28,355  EUR
(213,64  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-20/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 20A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto22,684  EUR
(170,91  HRK)
Bruto28,355  EUR
(213,64  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 25A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto23,602  EUR
(177,83  HRK)
Bruto29,503  EUR
(222,29  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 25A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto23,602  EUR
(177,83  HRK)
Bruto29,503  EUR
(222,29  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-25/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 25A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto23,602  EUR
(177,83  HRK)
Bruto29,503  EUR
(222,29  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-32/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 32A, 30mA, 3kA, AC, E3
Neto24,967  EUR
(188,11  HRK)
Bruto31,209  EUR
(235,14  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 32A, 100mA, 3kA, AC, E3
Neto24,967  EUR
(188,11  HRK)
Bruto31,209  EUR
(235,14  HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVK-32/30
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 2 modula, C karak. 32A, 300mA, 3kA, AC, E3
Neto24,967  EUR
(188,11  HRK)
Bruto31,209  EUR
(235,14  HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV