Zaštitne strujne sklopke

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

MAX. ODVODNA STRUJA (kA)