Zaštitna strujna sklopka tipa EVOV

NAZIVNA STRUJA (A)

EVOV2P2503 Sklopka za strujnu zaštitu, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
134 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
25 A
EVOV2P4003 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 40A, 30mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
133 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
EVOV2P6303 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 63A, 30mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Nazivna struja
63 A
Max. odvodna struja
6 kA
EVOV2P8003 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 80A, 30mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
U dolasku: 2020.02.10
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
80 A
EVOV2P251 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 25A, 100mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
EVOV2P401 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 40A, 100mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
40 A
EVOV2P631 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 63A, 100mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
63 A
EVOV2P801 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 80A, 100mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
80 A
EVOV2P253 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 25A, 300mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
25 A
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
EVOV2P403 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 40A, 300mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Max. odvodna struja
6 kA
EVOV2P633 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 63A, 300mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
63 A
EVOV2P803 Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 80A, 300mA, 6kA, AC 149,80 HRK 187,25 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
AC
Nazivna struja
80 A
EVOV4P2503 Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 25A, 30mA, 6kA, AC 209,72 HRK 262,15 HRK
84 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
AC
Nazivna struja
25 A
Broj polova
2P
EVOV4P4003 Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 40A, 30mA, 6kA, AC 209,72 HRK 262,15 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
40 A
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
EVOV4P6303 Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 63A, 30mA, 6kA, AC 209,72 HRK 262,15 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
AC
Nazivna struja
63 A
EVOV4P8003 Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 80A, 30mA, 6kA, AC 209,72 HRK 262,15 HRK
U dolasku: 2019.12.10
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Nazivna struja
80 A
EVOV4P251 Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 25A, 100mA, 6kA, AC 209,72 HRK 262,15 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Nazivna struja
25 A
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
AC
EVOV4P401 Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 40A, 100mA, 6kA, AC 209,72 HRK 262,15 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
EVOV4P631 Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 63A, 100mA, 6kA, AC 209,72 HRK 262,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
EVOV4P801 Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 80A, 100mA, 6kA, AC 209,72 HRK 262,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Karakteristika
AC
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
80 A