Zaštitna strujna sklopka tipa EVOV
EVOV2P2503
Sklopka za strujnu zaštitu, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
Više od 200 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P4003
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
Više od 200 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P6303
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P8003
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 80A, 30mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P251
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
U obradi
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P401
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
U dolasku: 30.09.2024.
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P631
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
U dolasku: 10.08.2024.
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P801
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 80A, 100mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P253
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P403
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOV2P633
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
Više od 2 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV2P803
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 80A, 300mA, 6kA, AC
Neto22,036  EUR
Bruto27,545  EUR
Više od 2 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P2503
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
Više od 200 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P4003
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
Više od 500 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P6303
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
22 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P8003
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 80A, 30mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
Više od 30 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,03  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P251
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P401
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P631
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
8 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P801
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 80A, 100mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P253
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P403
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
U obradi
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P633
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
EVOV4P803
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 80A, 300mA, 6kA, AC
Neto30,851  EUR
Bruto38,564  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V