Zaštitna strujna sklopka tipa EVOV
EVOV2P2503
Sklopka za strujnu zaštitu, 2-polna 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P4003
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P6303
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P8003
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 80A, 30mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P251
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P401
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P631
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
4 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P801
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 80A, 100mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P253
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P403
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P633
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV2P803
Sklopka za strujnu zaštitu, 2- 80A, 300mA, 6kA, AC
Neto 22,036 EUR
(166,03 HRK)
Bruto 27,545 EUR
(207,54 HRK)
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P2503
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 25A, 30mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P4003
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 40A, 30mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P6303
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 63A, 30mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
U dolasku: 02.06.2023.
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P8003
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 80A, 30mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
U dolasku: 30.06.2023.
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja kvara
0,03 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P251
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 25A, 100mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P401
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 40A, 100mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P631
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 63A, 100mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P801
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 80A, 100mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja kvara
0,1 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P253
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 25A, 300mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
25 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P403
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 40A, 300mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
U obradi
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
40 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P633
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 63A, 300mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
63 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
EVOV4P803
Sklopka za strujnu zaštitu, 4- 80A, 300mA, 6kA, AC
Neto 30,851 EUR
(232,45 HRK)
Bruto 38,564 EUR
(290,56 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
400 V
Nazivna struja
80 A
Nazivna struja kvara
0,3 A
Nazivni napon izolacije Ui
500 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV