Zaštitna strujna sklopka za velike struje tipa TFVH

NAZIVNA STRUJA (A)

TFVH4-80030 Zaštitna strujna sklopka za velike struje, 4-polna 80A, 30mA, 6kA, AC 232,88 HRK 291,10 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFVH4-80100 Zaštitna strujna sklopka za velike struje, 4-polna 80A, 100mA, 6kA, AC 265,12 HRK 331,40 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFVH4-80300 Zaštitna strujna sklopka za velike struje, 4-polna 80A, 300mA, 6kA, AC 265,12 HRK 331,40 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFVH4-100030 Zaštitna strujna sklopka za velike struje, 4-polna 100A, 30mA, 6kA, AC 317,93 HRK 397,42 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFVH4-100100 Zaštitna strujna sklopka za velike struje, 4-polna 100A, 100mA, 6kA, AC 340,55 HRK 425,69 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
TFVH4-100300 Zaštitna strujna sklopka za velike struje, 4-polna 100A, 300mA, 6kA, AC 311,58 HRK 389,48 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA