Hidraulična kliješta za prešanje na ručni pogon

RASPON PREŠANJA / PRESJEK SJEČENJA (mm2)