Nadomjesna pločica za razdjelnike
EDTM
Nadomjesna pločica za razdjelnike (poklapanje slobod.otvora) L=108mm, 1×6 mod.(2×1mod.+8×1/2mod.)
Neto 2,81 HRK
Bruto 3,51 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Broj modula (kom)
6
Visina
108 mm
Širina
52 mm
Materijal
plastična