Nadomjesna pločica za razdjelnike
EDTM Nadomjesna pločica za razdjelnike (poklapanje slobod.otvora) L=108mm, 1×6 mod.(2×1mod.+8×1/2mod.) 2,76 HRK 3,45 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Broj modula (kom)
6
Visina
108 mm
Širina
52 mm
Materijal
plastična