Rastavljačka sklopka

TIK1-20
Rastavljačka sklopka 1P, 20A
Neto 4,034 EUR
(30,39 HRK)
Bruto 5,043 EUR
(37,99 HRK)
U dolasku: 20.04.2023.
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-25
Rastavljačka sklopka 1P, 25A
Neto 4,639 EUR
(34,95 HRK)
Bruto 5,799 EUR
(43,69 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-32
Rastavljačka sklopka 1P, 32A
Neto 5,110 EUR
(38,50 HRK)
Bruto 6,388 EUR
(48,13 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-40
Rastavljačka sklopka 1P, 40A
Neto 5,714 EUR
(43,05 HRK)
Bruto 7,143 EUR
(53,82 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-63
Rastavljačka sklopka 1P, 63A
Neto 7,733 EUR
(58,26 HRK)
Bruto 9,666 EUR
(72,83 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-80
Rastavljačka sklopka 1P, 80A
Neto 8,405 EUR
(63,33 HRK)
Bruto 10,506 EUR
(79,16 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-100
Rastavljačka sklopka 1P, 100A
Neto 8,808 EUR
(66,36 HRK)
Bruto 11,010 EUR
(82,95 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-125
Rastavljačka sklopka 1P, 125A
Neto 11,094 EUR
(83,59 HRK)
Bruto 13,868 EUR
(104,48 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-160
Rastavljačka sklopka 1P, 160A
Neto 13,447 EUR
(101,32 HRK)
Bruto 16,809 EUR
(126,65 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-250
Rastavljačka sklopka 1P, 250A
Neto 14,791 EUR
(111,44 HRK)
Bruto 18,489 EUR
(139,30 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
250 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-20
Rastavljačka sklopka 2P, 20A
Neto 8,069 EUR
(60,80 HRK)
Bruto 10,086 EUR
(75,99 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-25
Rastavljačka sklopka 2P, 25A
Neto 9,278 EUR
(69,91 HRK)
Bruto 11,598 EUR
(87,38 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-32
Rastavljačka sklopka 2P, 32A
Neto 10,220 EUR
(77,00 HRK)
Bruto 12,775 EUR
(96,25 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-40
Rastavljačka sklopka 2P, 40A
Neto 11,430 EUR
(86,12 HRK)
Bruto 14,288 EUR
(107,65 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-63
Rastavljačka sklopka 2P, 63A
Neto 15,464 EUR
(116,51 HRK)
Bruto 19,330 EUR
(145,64 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-80
Rastavljačka sklopka 2P, 80A
Neto 16,808 EUR
(126,64 HRK)
Bruto 21,010 EUR
(158,30 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-100
Rastavljačka sklopka 2P, 100A
Neto 17,616 EUR
(132,73 HRK)
Bruto 22,020 EUR
(165,91 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-125
Rastavljačka sklopka 2P, 125A
Neto 22,188 EUR
(167,18 HRK)
Bruto 27,735 EUR
(208,97 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-160
Rastavljačka sklopka 2P, 160A
Neto 26,894 EUR
(202,63 HRK)
Bruto 33,618 EUR
(253,29 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-250
Rastavljačka sklopka 2P, 250A
Neto 29,584 EUR
(222,90 HRK)
Bruto 36,980 EUR
(278,63 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
250 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-20
Rastavljačka sklopka 3P, 20A
Neto 12,102 EUR
(91,18 HRK)
Bruto 15,128 EUR
(113,98 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-25
Rastavljačka sklopka 3P, 25A
Neto 13,918 EUR
(104,87 HRK)
Bruto 17,398 EUR
(131,08 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-32
Rastavljačka sklopka 3P, 32A
Neto 15,330 EUR
(115,50 HRK)
Bruto 19,163 EUR
(144,38 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-40
Rastavljačka sklopka 3P, 40A
Neto 17,146 EUR
(129,19 HRK)
Bruto 21,433 EUR
(161,48 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-63
Rastavljačka sklopka 3P, 63A
Neto 23,196 EUR
(174,77 HRK)
Bruto 28,995 EUR
(218,46 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-80
Rastavljačka sklopka 3P, 80A
Neto 25,213 EUR
(189,97 HRK)
Bruto 31,516 EUR
(237,46 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-100
Rastavljačka sklopka 3P, 100A
Neto 26,424 EUR
(199,09 HRK)
Bruto 33,030 EUR
(248,86 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-125
Rastavljačka sklopka 3P, 125A
Neto 33,282 EUR
(250,76 HRK)
Bruto 41,603 EUR
(313,45 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-20
Rastavljačka sklopka 4P, 20A
Neto 16,136 EUR
(121,58 HRK)
Bruto 20,170 EUR
(151,97 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-25
Rastavljačka sklopka 4P, 25A
Neto 18,557 EUR
(139,82 HRK)
Bruto 23,196 EUR
(174,77 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-32
Rastavljačka sklopka 4P, 32A
Neto 20,440 EUR
(154,01 HRK)
Bruto 25,550 EUR
(192,51 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-40
Rastavljačka sklopka 4P, 40A
Neto 22,860 EUR
(172,24 HRK)
Bruto 28,575 EUR
(215,30 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-63
Rastavljačka sklopka 4P, 63A
Neto 30,929 EUR
(233,03 HRK)
Bruto 38,661 EUR
(291,29 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-80
Rastavljačka sklopka 4P, 80A
Neto 33,618 EUR
(253,29 HRK)
Bruto 42,023 EUR
(316,62 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-100
Rastavljačka sklopka 4P, 100A
Neto 35,232 EUR
(265,46 HRK)
Bruto 44,040 EUR
(331,82 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-125
Rastavljačka sklopka 4P, 125A
Neto 44,376 EUR
(334,35 HRK)
Bruto 55,470 EUR
(417,94 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA