Rastavljačka sklopka

TIK1-20
Rastavljačka sklopka 1P, 20A
Neto 30,74 HRK
Bruto 38,43 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-25
Rastavljačka sklopka 1P, 25A
Neto 35,35 HRK
Bruto 44,19 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-32
Rastavljačka sklopka 1P, 32A
Neto 38,93 HRK
Bruto 48,66 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-40
Rastavljačka sklopka 1P, 40A
Neto 43,54 HRK
Bruto 54,43 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-63
Rastavljačka sklopka 1P, 63A
Neto 58,91 HRK
Bruto 73,64 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-80
Rastavljačka sklopka 1P, 80A
Neto 64,03 HRK
Bruto 80,04 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-100
Rastavljačka sklopka 1P, 100A
Neto 67,11 HRK
Bruto 83,89 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj polova
1
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon
230 V
TIK1-125
Rastavljačka sklopka 1P, 125A
Neto 84,53 HRK
Bruto 105,66 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-160
Rastavljačka sklopka 1P, 160A
Neto 102,45 HRK
Bruto 128,06 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK1-250
Rastavljačka sklopka 1P, 250A
Neto 112,70 HRK
Bruto 140,88 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
250 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-20
Rastavljačka sklopka 2P, 20A
Neto 61,47 HRK
Bruto 76,84 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-25
Rastavljačka sklopka 2P, 25A
Neto 70,69 HRK
Bruto 88,36 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-32
Rastavljačka sklopka 2P, 32A
Neto 77,87 HRK
Bruto 97,34 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-40
Rastavljačka sklopka 2P, 40A
Neto 87,09 HRK
Bruto 108,86 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-63
Rastavljačka sklopka 2P, 63A
Neto 117,82 HRK
Bruto 147,28 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-80
Rastavljačka sklopka 2P, 80A
Neto 128,07 HRK
Bruto 160,09 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-100
Rastavljačka sklopka 2P, 100A
Neto 134,21 HRK
Bruto 167,76 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-125
Rastavljačka sklopka 2P, 125A
Neto 169,05 HRK
Bruto 211,31 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-160
Rastavljačka sklopka 2P, 160A
Neto 204,91 HRK
Bruto 256,14 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK2-250
Rastavljačka sklopka 2P, 250A
Neto 225,40 HRK
Bruto 281,75 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
250 A
Nazivni napon
230 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-20
Rastavljačka sklopka 3P, 20A
Neto 92,21 HRK
Bruto 115,26 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-25
Rastavljačka sklopka 3P, 25A
Neto 106,04 HRK
Bruto 132,55 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-32
Rastavljačka sklopka 3P, 32A
Neto 116,80 HRK
Bruto 146,00 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-40
Rastavljačka sklopka 3P, 40A
Neto 130,63 HRK
Bruto 163,29 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-63
Rastavljačka sklopka 3P, 63A
Neto 176,73 HRK
Bruto 220,91 HRK
9 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-80
Rastavljačka sklopka 3P, 80A
Neto 192,10 HRK
Bruto 240,13 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-100
Rastavljačka sklopka 3P, 100A
Neto 201,32 HRK
Bruto 251,65 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK3-125
Rastavljačka sklopka 3P, 125A
Neto 253,58 HRK
Bruto 316,98 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-20
Rastavljačka sklopka 4P, 20A
Neto 122,95 HRK
Bruto 153,69 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-25
Rastavljačka sklopka 4P, 25A
Neto 141,39 HRK
Bruto 176,74 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-32
Rastavljačka sklopka 4P, 32A
Neto 155,73 HRK
Bruto 194,66 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-40
Rastavljačka sklopka 4P, 40A
Neto 174,17 HRK
Bruto 217,71 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-63
Rastavljačka sklopka 4P, 63A
Neto 235,64 HRK
Bruto 294,55 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-80
Rastavljačka sklopka 4P, 80A
Neto 256,14 HRK
Bruto 320,18 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-100
Rastavljačka sklopka 4P, 100A
Neto 268,43 HRK
Bruto 335,54 HRK
U dolasku: 20.06.2022.
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA
TIK4-125
Rastavljačka sklopka 4P, 125A
Neto 338,10 HRK
Bruto 422,63 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
2,5 kA