Rastavljačka sklopka

TIK1-20
Rastavljačka sklopka 1P, 20A
Neto4,034  EUR
Bruto5,043  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-25
Rastavljačka sklopka 1P, 25A
Neto4,639  EUR
Bruto5,799  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-32
Rastavljačka sklopka 1P, 32A
Neto5,110  EUR
Bruto6,388  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-40
Rastavljačka sklopka 1P, 40A
Neto5,714  EUR
Bruto7,143  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-63
Rastavljačka sklopka 1P, 63A
Neto7,733  EUR
Bruto9,666  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-80
Rastavljačka sklopka 1P, 80A
Neto8,405  EUR
Bruto10,506  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-100
Rastavljačka sklopka 1P, 100A
Neto8,808  EUR
Bruto11,010  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-125
Rastavljačka sklopka 1P, 125A
Neto11,094  EUR
Bruto13,868  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-160
Rastavljačka sklopka 1P, 160A
Neto13,447  EUR
Bruto16,809  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon
230  V
TIK1-250
Rastavljačka sklopka 1P, 250A
Neto14,791  EUR
Bruto18,489  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
250  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-20
Rastavljačka sklopka 2P, 20A
Neto8,069  EUR
Bruto10,086  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-25
Rastavljačka sklopka 2P, 25A
Neto9,278  EUR
Bruto11,598  EUR
U dolasku: 07.06.2024.
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-32
Rastavljačka sklopka 2P, 32A
Neto10,220  EUR
Bruto12,775  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-40
Rastavljačka sklopka 2P, 40A
Neto11,430  EUR
Bruto14,288  EUR
U dolasku: 07.06.2024.
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-63
Rastavljačka sklopka 2P, 63A
Neto15,464  EUR
Bruto19,330  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-100
Rastavljačka sklopka 2P, 100A
Neto17,616  EUR
Bruto22,020  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-125
Rastavljačka sklopka 2P, 125A
Neto22,188  EUR
Bruto27,735  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-160
Rastavljačka sklopka 2P, 160A
Neto26,894  EUR
Bruto33,618  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
160  A
Nazivni napon
230  V
TIK2-250
Rastavljačka sklopka 2P, 250A
Neto29,584  EUR
Bruto36,980  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
250  A
Nazivni napon
230  V
TIK3-20
Rastavljačka sklopka 3P, 20A
Neto12,102  EUR
Bruto15,128  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-25
Rastavljačka sklopka 3P, 25A
Neto13,918  EUR
Bruto17,398  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-32
Rastavljačka sklopka 3P, 32A
Neto15,330  EUR
Bruto19,163  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-40
Rastavljačka sklopka 3P, 40A
Neto17,146  EUR
Bruto21,433  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-63
Rastavljačka sklopka 3P, 63A
Neto23,196  EUR
Bruto28,995  EUR
U dolasku: 07.06.2024.
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-80
Rastavljačka sklopka 3P, 80A
Neto25,213  EUR
Bruto31,516  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-100
Rastavljačka sklopka 3P, 100A
Neto26,424  EUR
Bruto33,030  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon
400  V
TIK3-125
Rastavljačka sklopka 3P, 125A
Neto33,282  EUR
Bruto41,603  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-20
Rastavljačka sklopka 4P, 20A
Neto16,136  EUR
Bruto20,170  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-25
Rastavljačka sklopka 4P, 25A
Neto18,557  EUR
Bruto23,196  EUR
Više od 30 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-32
Rastavljačka sklopka 4P, 32A
Neto20,440  EUR
Bruto25,550  EUR
Više od 30 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-40
Rastavljačka sklopka 4P, 40A
Neto22,860  EUR
Bruto28,575  EUR
Više od 30 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-63
Rastavljačka sklopka 4P, 63A
Neto30,929  EUR
Bruto38,661  EUR
Više od 200 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-80
Rastavljačka sklopka 4P, 80A
Neto33,618  EUR
Bruto42,023  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
80  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-100
Rastavljačka sklopka 4P, 100A
Neto35,232  EUR
Bruto44,040  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
100  A
Nazivni napon
400  V
TIK4-125
Rastavljačka sklopka 4P, 125A
Neto44,376  EUR
Bruto55,470  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
isklopni
Broj kontakata kao uklopni kontakti
Broj polova
Nazivna struja
125  A
Nazivni napon
400  V