Rastavljačka sklopka

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA


TIK1-20 Rastavljačka sklopka 1P, 20A 25,06 HRK 31,32 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK1-25 Rastavljačka sklopka 1P, 25A 28,82 HRK 36,02 HRK
11 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK1-32 Rastavljačka sklopka 1P, 32A 31,74 HRK 39,68 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK1-40 Rastavljačka sklopka 1P, 40A 35,50 HRK 44,37 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK1-63 Rastavljačka sklopka 1P, 63A 48,03 HRK 60,04 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK1-80 Rastavljačka sklopka 1P, 80A 52,21 HRK 65,26 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK1-100 Rastavljačka sklopka 1P, 100A 54,71 HRK 68,39 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK1-125 Rastavljačka sklopka 1P, 125A 68,91 HRK 86,14 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
125 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK1-160 Rastavljačka sklopka 1P, 160A 83,53 HRK 104,41 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK1-250 Rastavljačka sklopka 1P, 250A 91,88 HRK 114,85 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
250 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-20 Rastavljačka sklopka 2P, 20A 50,12 HRK 62,65 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-25 Rastavljačka sklopka 2P, 25A 57,63 HRK 72,04 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-32 Rastavljačka sklopka 2P, 32A 63,48 HRK 79,35 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-40 Rastavljačka sklopka 2P, 40A 71,00 HRK 88,75 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-63 Rastavljačka sklopka 2P, 63A 96,06 HRK 120,07 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-80 Rastavljačka sklopka 2P, 80A 104,41 HRK 130,51 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-100 Rastavljačka sklopka 2P, 100A 109,42 HRK 136,77 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-125 Rastavljačka sklopka 2P, 125A 137,82 HRK 172,27 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
125 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-160 Rastavljačka sklopka 2P, 160A 167,05 HRK 208,82 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TIK2-250 Rastavljačka sklopka 2P, 250A 183,76 HRK 229,70 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
250 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA