Neizolirana okasta stopica za prešanje

MAX. PRESJEK VODIČA (mm2)

HSZ4 Neizolirana okasta stopica za prešanje, žuti bakar 1-2,5mm2, M4 0,32 HRK 0,41 HRK
Više od 2500 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
Tip
neizolirane
HSZ5 Neizolirana okasta stopica za prešanje, žuti bakar 1-2,5mm2, M5 0,28 HRK 0,35 HRK
Više od 2500 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
Tip
neizolirane
HSZ6 Neizolirana okasta stopica za prešanje, žuti bakar 1-2,5mm2, M6 0,36 HRK 0,45 HRK
Više od 2500 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
2.50 mm2
Tip
neizolirane
HSZ8 Neizolirana okasta stopica za prešanje, žuti bakar 2,5-4mm2, M8 0,43 HRK 0,54 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
4 mm2
Tip
neizolirane