Hidraulična kliješta za prešanje s akumulatorom

RASPON PREŠANJA / PRESJEK SJEČENJA (mm2)

D31E Elektrohidraulična kliješta za prešanje kab.stopica, u torbi 4-95mm2, 2650g, 35kN, 360°, Li-ion, 18V, 2000mAh 16.382,65 HRK 20.478,32 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
95 mm2
Tip
hidraulična
D55E Elektrohidraulična kliješta za prešanje kab.stopica, u torbi 10-185mm2, 3250g, 55kN, 180°, Li-ion, 18V, 2000mAh 16.009,34 HRK 20.011,67 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
185 mm2
Tip
hidraulična
D62E Elektrohidraulična kliješta za prešanje kab.stopica, u torbi 6-240mm2, 3550g, 62kN, 340°, Li-ion, 18V, 2000mAh 15.182,78 HRK 18.978,47 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
240 mm2
Tip
hidraulična
D62-10 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 10mm2, KZ6 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
10 mm2
Tip
hidraulična
D62-16 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 16mm2, KZ8 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
16 mm2
Tip
hidraulična
D62-25 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 25mm2, KZ10 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
25 mm2
Tip
hidraulična
D62-35 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 35mm2, KZ12 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
35 mm2
Tip
hidraulična
D62-50 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 50mm2, KZ14 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
50 mm2
Tip
hidraulična
D62-70 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 70mm2, KZ16 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
70 mm2
Tip
hidraulična
D62-95 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 95mm2, KZ18 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
95 mm2
Tip
hidraulična
D62-120 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 120mm2, KZ20 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
120 mm2
Tip
hidraulična
D62-150 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 150mm2. KZ22 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
150 mm2
Tip
hidraulična
D62-185 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 185mm2, KZ25 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
185 mm2
Tip
hidraulična
D62-240 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 240mm2, KZ28 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
240 mm2
Tip
hidraulična
D62-300 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 300mm2, KZ32 778,05 HRK 972,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
300 mm2
Tip
hidraulična