Hidraulična kliješta za prešanje s akumulatorom

RASPON PREŠANJA / PRESJEK SJEČENJA (mm2)

D31E Elektrohidraulična kliješta za prešanje kab.stopica, u torbi 4-95mm2, 2650g, 35kN, 360°, Ni-Cd, 12V, 2000mAh 17.012,75 HRK 21.265,94 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
95 mm2
Tip
hidraulična
D55E Elektrohidraulična kliješta za prešanje kab.stopica, u torbi 10-185mm2, 3250g, 55kN, 180°, Ni-Cd, 18V, 2000mAh 16.884,85 HRK 21.106,06 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
185 mm2
Tip
hidraulična
D62E Elektrohidraulična kliješta za prešanje kab.stopica, u torbi 6-240mm2, 3550g, 62kN, 340°, 18V, 2000mAh 15.766,73 HRK 19.708,42 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
240 mm2
Tip
hidraulična
D62-10 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 10mm2, KZ6 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
10 mm2
Tip
hidraulična
D62-16 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 16mm2, KZ8 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
16 mm2
Tip
hidraulična
D62-25 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 25mm2, KZ10 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
25 mm2
Tip
hidraulična
D62-35 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 35mm2, KZ12 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
35 mm2
Tip
hidraulična
D62-50 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 50mm2, KZ14 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
50 mm2
Tip
hidraulična
D62-70 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 70mm2, KZ16 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
70 mm2
Tip
hidraulična
D62-95 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 95mm2, KZ18 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
95 mm2
Tip
hidraulična
D62-120 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 120mm2, KZ20 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
120 mm2
Tip
hidraulična
D62-150 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 150mm2. KZ22 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
150 mm2
Tip
hidraulična
D62-185 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 185mm2, KZ25 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
185 mm2
Tip
hidraulična
D62-240 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 240mm2, KZ28 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
240 mm2
Tip
hidraulična
D62-300 Šesterokutni kalup za prešanje za kliješta D62E 300mm2, KZ32 807,98 HRK 1.009,97 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Raspon prešanja / Presjek sječenja
300 mm2
Tip
hidraulična