Izolirani završni tuljak
E034
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, ljubičasta 0,25mm2, L=10,4mm
Neto0,014  EUR
Bruto0,018  EUR
Više od 10000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,25  mm²
Duljina čahure
6  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E134
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, svj.plava 0,25mm2, L=10,4mm
Neto0,013  EUR
Bruto0,016  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,25  mm²
Duljina čahure
6  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E135
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, svj.plava 0,25mm2, L=12,8mm
Neto0,013  EUR
Bruto0,016  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,25  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E136
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, tirkiz 0,34mm2, L=10,4mm
Neto0,013  EUR
Bruto0,016  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,34  mm²
Duljina čahure
6  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E137
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, tirkiz 0,34mm2, L=12,8mm
Neto0,013  EUR
Bruto0,016  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,34  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E010
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, narančasta 0,5mm2, L=12mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,5  mm²
Duljina čahure
6  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E020
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, narančasta 0,5mm2, L=14mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 300000 kom. u skladištu
Vrsta konstrukcije
standardni
Nazivni presjek
0,5  mm²
Duljina čahure
8  mm
Bez halogena
Ne
Boja
narančasti
E030
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, narančasta 0,5mm2, L=16mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,5  mm²
Duljina čahure
10  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E040
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, bijela 0,75mm2, L=12,4mm
Neto0,011  EUR
Bruto0,014  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,75  mm²
Duljina čahure
6  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E05
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, plava 0,75mm2, L=14,6mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,75  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E050
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, bijela 0,75mm2, L=14,6mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 500000 kom. u skladištu
Vrsta konstrukcije
standardni
Nazivni presjek
0,75  mm²
Duljina čahure
8  mm
Bez halogena
Ne
Boja
bijeli
E060
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, bijela 0,75mm2, L=16,4mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,75  mm²
Duljina čahure
10  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E070
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, bijela 0,75mm2, L=18,4mm
Neto0,013  EUR
Bruto0,016  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,75  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E080
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, žuta 1mm2, L=12,4mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1  mm²
Duljina čahure
6  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E09
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crvena 1mm2, L=14,6mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E090
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, žuta 1mm2, L=14,6mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 500000 kom. u skladištu
Vrsta konstrukcije
standardni
Nazivni presjek
1  mm²
Duljina čahure
8  mm
Bez halogena
Ne
Boja
žuti bakar
E100
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, žuta 1mm2, L=16,4mm
Neto0,013  EUR
Bruto0,016  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1  mm²
Duljina čahure
10  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E110
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, žuta 1mm2, L=18,4mm
Neto0,014  EUR
Bruto0,018  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E13
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crna 1,5mm2, L=14,6mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1,5  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E14
Izolirana završna čahura 1,5mm2, L=18mm
Neto0,016  EUR
Bruto0,020  EUR
Više od 10000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1,5  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E113
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crvena 1,5mm2, L=14,6mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 1000000 kom. u skladištu
Vrsta konstrukcije
standardni
Nazivni presjek
1,5  mm²
Duljina čahure
8  mm
Bez halogena
Ne
Boja
crveni
E114
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crvena 1,5mm2, L=16,4mm
Neto0,014  EUR
Bruto0,018  EUR
Više od 50000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1,5  mm²
Duljina čahure
10  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E115
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crvena 1,5mm2, L=25mm
Neto0,016  EUR
Bruto0,020  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1,5  mm²
Duljina čahure
18  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E16
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, siva 2,5mm2, L=14,2mm
Neto0,014  EUR
Bruto0,018  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
2,5  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E116
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, plava 2,5mm2, L=15,2mm
Neto0,013  EUR
Bruto0,016  EUR
Više od 1000000 kom. u skladištu
Vrsta konstrukcije
standardni
Nazivni presjek
2,5  mm²
Duljina čahure
8  mm
Bez halogena
Ne
Boja
ljubičasti
E117
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, plava 2,5mm2, L=19,2mm
Neto0,016  EUR
Bruto0,020  EUR
Više od 50000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
2,5  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E118
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, plava 2,5mm2, L=25,2mm
Neto0,019  EUR
Bruto0,024  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
2,5  mm²
Duljina čahure
18  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E19
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, narančasta 4mm2, L=16,5mm
Neto0,021  EUR
Bruto0,026  EUR
Više od 10000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
4  mm²
Duljina čahure
9  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E119
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, siva 4mm2, L=16,5mm
Neto0,022  EUR
Bruto0,028  EUR
Više od 500000 kom. u skladištu
Vrsta konstrukcije
standardni
Nazivni presjek
4  mm²
Duljina čahure
9  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E120
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, siva 4mm2, L=19,5mm
Neto0,023  EUR
Bruto0,029  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
4  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E121
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, siva 4mm2, L=25,5mm
Neto0,029  EUR
Bruto0,036  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
4  mm²
Duljina čahure
18  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E22
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, zelena 6mm2, L=20mm
Neto0,028  EUR
Bruto0,035  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
6  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E122
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crna 6mm2, L=20mm
Neto0,028  EUR
Bruto0,035  EUR
Više od 1000000 kom. u skladištu
Vrsta konstrukcije
standardni
Nazivni presjek
6  mm²
Duljina čahure
12  mm
Bez halogena
Ne
Boja
crni
E123
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crna 6mm2, L=26mm
Neto0,038  EUR
Bruto0,048  EUR
Više od 50000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
6  mm²
Duljina čahure
18  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E24
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, smeđa 10mm2, L=21,5mm
Neto0,035  EUR
Bruto0,044  EUR
Više od 10000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
10  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E124
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, krem 10mm2, L=21,5mm
Neto0,035  EUR
Bruto0,044  EUR
Više od 500000 kom. u skladištu
Vrsta konstrukcije
standardni
Nazivni presjek
10  mm²
Duljina čahure
12  mm
Bez halogena
Ne
Boja
bež
E125
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, krem 10mm2, L=27,5mm
Neto0,043  EUR
Bruto0,054  EUR
Više od 50000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
10  mm²
Duljina čahure
18  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E26
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, krem 16mm2, L=22,2mm
Neto0,050  EUR
Bruto0,063  EUR
Više od 5000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
16  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E126
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, zelena 16mm2, L=22,2mm
Neto0,050  EUR
Bruto0,063  EUR
Više od 100000 kom. u skladištu
Vrsta konstrukcije
standardni
Nazivni presjek
16  mm²
Duljina čahure
12  mm
Bez halogena
Ne
Boja
zeleni
E127
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, zelena 16mm2, L=28,2mm
Neto0,069  EUR
Bruto0,086  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
16  mm²
Duljina čahure
18  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E28
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crna 25mm2, L=30,7mm
Neto0,081  EUR
Bruto0,101  EUR
Više od 1000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
25  mm²
Duljina čahure
16  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E128
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, smeđa 25mm2, L=29mm
Neto0,081  EUR
Bruto0,101  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
25  mm²
Duljina čahure
16  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E29
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crna 25mm2, L=35mm
Neto0,096  EUR
Bruto0,120  EUR
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni presjek
25  mm²
Duljina čahure
22  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E129
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, smeđa 25mm2, L=35mm
Neto0,094  EUR
Bruto0,118  EUR
Više od 10000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
25  mm²
Duljina čahure
22  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E30
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, crvena 35mm2, L=29,7mm
Neto0,089  EUR
Bruto0,111  EUR
Više od 1000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
35  mm²
Duljina čahure
16  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E130
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, krem 35mm2, L=30mm
Neto0,088  EUR
Bruto0,110  EUR
Više od 10000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
35  mm²
Duljina čahure
16  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E131
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, krem 35mm2, L=39mm
Neto0,114  EUR
Bruto0,143  EUR
Više od 5000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
35  mm²
Duljina čahure
25  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E32
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, plava 50mm2, L=36mm
Neto0,185  EUR
Bruto0,231  EUR
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni presjek
50  mm²
Duljina čahure
20  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E132
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, maslinasta 50mm2, L=36mm
Neto0,187  EUR
Bruto0,234  EUR
Više od 5000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
50  mm²
Duljina čahure
20  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni
E133
Izolirana (PA6.6) završna čahura, pokosit.bakar, maslinasta 50mm2, L=41mm
Neto0,208  EUR
Bruto0,260  EUR
Više od 2500 kom. u skladištu
Nazivni presjek
50  mm²
Duljina čahure
25  mm
Materijal izolacije
poliamid (PA)
Materijal
bakreni