Neizolirani završni tuljak
E01NR6
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 0,5mm2, L=6mm
Neto0,008  EUR
Bruto0,010  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,5  mm²
Duljina čahure
6  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E01NR
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 0,5mm2, L=8mm
Neto0,008  EUR
Bruto0,010  EUR
Više od 10000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,5  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E02NR
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 0,75mm2, L=8mm
Neto0,008  EUR
Bruto0,010  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,75  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E03NR
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 1mm2, L=8mm
Neto0,009  EUR
Bruto0,011  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E04NR
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 1,5mm2, L=8mm
Neto0,009  EUR
Bruto0,011  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1,5  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E05NR
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 2,5mm2, L=8mm
Neto0,011  EUR
Bruto0,014  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
2,5  mm²
Duljina čahure
8  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E06NR
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 4mm2, L=9mm
Neto0,018  EUR
Bruto0,023  EUR
Više od 5000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
4  mm²
Duljina čahure
9  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E07NR
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 6mm2, L=12mm
Neto0,019  EUR
Bruto0,024  EUR
Više od 5000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
6  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E08NR
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 10mm2, L=12mm
Neto0,028  EUR
Bruto0,035  EUR
Više od 5000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
10  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E01N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 0,5mm2, L=10mm
Neto0,008  EUR
Bruto0,010  EUR
5400 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,5  mm²
Duljina čahure
10  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E02N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 0,75mm2, L=10mm
Neto0,009  EUR
Bruto0,011  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
0,75  mm²
Duljina čahure
10  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E03N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 1mm2, L=10mm
Neto0,010  EUR
Bruto0,013  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1  mm²
Duljina čahure
10  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E04N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 1,5mm2, L=10mm
Neto0,012  EUR
Bruto0,015  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
1,5  mm²
Duljina čahure
10  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E05N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 2,5mm2, L=10mm
Neto0,013  EUR
Bruto0,016  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
2,5  mm²
Duljina čahure
10  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E06N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 4mm2, L=12mm
Neto0,019  EUR
Bruto0,024  EUR
Više od 25000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
4  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E07N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 6mm2, L=15mm
Neto0,023  EUR
Bruto0,029  EUR
Više od 10000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
6  mm²
Duljina čahure
15  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E08N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 10mm2, L=15mm
Neto0,032  EUR
Bruto0,040  EUR
8800 kom. u skladištu
Nazivni presjek
10  mm²
Duljina čahure
15  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E09N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 16mm2, L=15mm
Neto0,037  EUR
Bruto0,046  EUR
Više od 5000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
16  mm²
Duljina čahure
15  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E10N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 25mm2, L=16mm
Neto0,060  EUR
Bruto0,075  EUR
1900 kom. u skladištu
Nazivni presjek
25  mm²
Duljina čahure
16  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E11N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 35mm2, L=16mm
Neto0,077  EUR
Bruto0,096  EUR
Više od 1000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
35  mm²
Duljina čahure
16  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E12N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 50mm2, L=20mm
Neto0,172  EUR
Bruto0,215  EUR
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni presjek
50  mm²
Duljina čahure
20  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E13N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 70mm2, L=22mm
Neto0,396  EUR
Bruto0,495  EUR
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivni presjek
70  mm²
Duljina čahure
22  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E14N
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 95mm2, L=32mm
Neto0,499  EUR
Bruto0,624  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni presjek
95  mm²
Duljina čahure
32  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E08N-18
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 10mm2, L=18mm
Neto0,050  EUR
Bruto0,063  EUR
Više od 1000 kom. u skladištu
Nazivni presjek
10  mm²
Duljina čahure
18  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E09N-12
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 16mm2,L=12mm
Neto0,043  EUR
Bruto0,054  EUR
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni presjek
16  mm²
Duljina čahure
12  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E10N-18
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 25mm2, L=18mm
Neto0,097  EUR
Bruto0,121  EUR
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivni presjek
25  mm²
Duljina čahure
18  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E14N-25
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 95mm2, L=25mm
Neto0,468  EUR
Bruto0,585  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni presjek
95  mm²
Duljina čahure
25  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E15N-30
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 120mm2, L=30mm
Neto0,615  EUR
Bruto0,769  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni presjek
120  mm²
Duljina čahure
30  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni
E16N-32
Neizolirana završna čahura, pokositreni el.bakar 150mm2, L=32mm
Neto0,860  EUR
Bruto1,075  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivni presjek
150  mm²
Duljina čahure
32  mm
Materijal izolacije
ostali
Materijal
bakreni