Zaštitna strujna sklopka tipa EVOAGS
EVOAGS2P251
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 25A, 100mA, 10kA, A/S
Neto53,960  EUR
Bruto67,450  EUR
4 kom. u skladištu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS2P253
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 25A, 300mA, 10kA, A/S
Neto53,960  EUR
Bruto67,450  EUR
U dolasku: 10.08.2024.
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS2P401
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 40A, 100mA, 10kA, A/S
Neto53,960  EUR
Bruto67,450  EUR
U dolasku: 10.08.2024.
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS2P403
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 40A, 300mA, 10kA, A/S
Neto53,960  EUR
Bruto67,450  EUR
U obradi
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS2P631
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 63A, 100mA, 10kA, A/S
Neto53,960  EUR
Bruto67,450  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS2P633
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 63A, 300mA, 10kA, A/S
Neto53,960  EUR
Bruto67,450  EUR
U obradi
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS2P801
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 80A, 100mA, 10kA, A/S
Neto59,820  EUR
Bruto74,775  EUR
5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS2P803
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 80A, 300mA, 10kA, A/S
Neto59,820  EUR
Bruto74,775  EUR
5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS2P1001
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 100A, 100mA, 10kA, A/S
Neto71,550  EUR
Bruto89,438  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS2P1003
Strujna zaštitna sklopka,2-pol 100A, 300mA, 10kA, A/S
Neto71,550  EUR
Bruto89,438  EUR
5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P251
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 25A, 100mA, 10kA, A/S
Neto65,690  EUR
Bruto82,113  EUR
5 kom. u skladištu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P253
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 25A, 300mA, 10kA, A/S
Neto65,690  EUR
Bruto82,113  EUR
Nije na zalihi
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
25  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P401
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 40A, 100mA, 10kA, A/S
Neto65,690  EUR
Bruto82,113  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P403
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 40A, 300mA, 10kA, A/S
Neto65,690  EUR
Bruto82,113  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
40  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P631
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 63A, 100mA, 10kA, A/S
Neto65,690  EUR
Bruto82,113  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P633
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 63A, 300mA, 10kA, A/S
Neto65,690  EUR
Bruto82,113  EUR
U obradi
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
63  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P801
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 80A, 100mA, 10kA, A/S
Neto71,550  EUR
Bruto89,438  EUR
4 kom. u skladištu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P803
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 80A, 300mA, 10kA, A/S
Neto71,550  EUR
Bruto89,438  EUR
4 kom. u skladištu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
80  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P1001
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 100A, 100mA, 10kA, A/S
Neto83,290  EUR
Bruto104,113  EUR
5 kom. u skladištu
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja kvara
0,1  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
EVOAGS4P1003
Strujna zaštitna sklopka,4-pol 100A, 300mA, 10kA, A/S
Neto83,290  EUR
Bruto104,113  EUR
U dolasku: 30.05.2024.
Nazivni napon
400  V
Nazivna struja
100  A
Nazivna struja kvara
0,3  A
Nazivni napon izolacije Ui
500  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV