Kombinirana zaštitna sklopka tipa KVKVE (1 modul)

KVKVEB-6/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B6, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-6/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B6, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-10/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B10, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-10/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B10, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
U dolasku: 30.07.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-13/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 1P, B karakter. B13, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto23,808  EUR
Bruto29,760  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-13/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 1P, B karakter. B13, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto23,808  EUR
Bruto29,760  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-16/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B16, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 500 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B16, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
U dolasku: 10.09.2024.
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-20/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B20, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-20/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B20, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-25/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B25, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-25/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B25, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-32/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B32, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVEB-32/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B32, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-6/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C6, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-6/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C6, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-10/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C10, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-10/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C10, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-13/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 1P, C karakter. C13, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto23,808  EUR
Bruto29,760  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-13/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 1P, C karakter. C13, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto23,808  EUR
Bruto29,760  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-16/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C16, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 500 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C16, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-20/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C20, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-20/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C20, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-25/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C25, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-25/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C25, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-32/30
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C32, 30mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVE-32/100
Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C32, 100mA, 6kA, AC, E3
Neto26,734  EUR
Bruto33,418  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV