Kombinirana zaštitna sklopka tipa KVKVE (1 modul)

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA


KVKVEB-6/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B6, 30mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-6/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B6, 100mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-10/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B10, 30mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-10/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B10, 100mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-13/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 1P, B karakter. B13, 30mA, 6kA, AC, E3 163,97 HRK 204,96 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-13/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 1P, B karakter. B13, 100mA, 6kA, AC, E3 163,97 HRK 204,96 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-16/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B16, 30mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-16/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B16, 100mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-20/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B20, 30mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-20/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B20, 100mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-25/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B25, 30mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-25/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B25, 100mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-32/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B32, 30mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVEB-32/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, B kar B32, 100mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVE-6/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C6, 30mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVE-6/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C6, 100mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVE-10/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C10, 30mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVE-10/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 2p, 1 mod, C kar C10, 100mA, 6kA, AC, E3 184,12 HRK 230,15 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVE-13/30 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 1P, C karakter. C13, 30mA, 6kA, AC, E3 163,97 HRK 204,96 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
KVKVE-13/100 Kombinirana zaštitna sklopka, elektronička, 1P, C karakter. C13, 100mA, 6kA, AC, E3 163,97 HRK 204,96 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA