Pravila za dodjelu nagrada

Pravila nagradne igre objavljena na TRACON Facebook stranici

 1. Tvrtka Tracon Budapest Kft. kao organizator (u daljnjem tekstu “Organizator”) organizira nagradne igre (u daljnjem tekstu: “Nagradna igra” ili “Nagradne igre”) na Facebook stranici kojom upravlja.

 1. Detaljni uvjeti Nagradne igre (posebno naziv i trajanje nagradne igre, posebni uvjeti za prijavu, datum izvlačenja, uvjeti dobitka i nagrade) u svakom trenutku mogu se pronaći u najavi igre objavljenoj na Facebook stranici, a opća pravila koja se primjenjuju na sve nagradne igre mogu se pronaći u ovim uvjetima.

 1. U Nagradnim igrama mogu sudjelovati sve fizičke osobe, korisnici interneta, koje su navršile 18 godina i imaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: “Igrač”).

Osobe koje nemaju pravo sudjelovati u Nagradnoj igri su sljedeće:

 • vlasnici, rukovoditelji, zaposlenici, zastupnici Organizatora i njihovi neposredni srodnici, te

 • vlasnici, rukovoditelji, zaposlenici i zastupnici drugih tvrtki izravno uključenih u rad, kao i njihovi neposredni srodnici.

Pojedine nagradne igre mogu imati druge uvjete za sudjelovanje, oni su opisani u najavi dotične nagradne igre.

 1. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu ili za neku drugu nagradu. Organizator podmiruje poreznu obvezu u svezi s nagradama u skladu s važećim zakonskim propisima.
   
 2. Organizator će od valjanih sudionika izvući broj dobitnika koji odgovara broju nagrada. Ako se Igrač ne pridržava ovih propisa ili uvjeta najave igre, Organizator ima pravo isključiti Igrača iz Nagradne igre. Ako je dobitnik ograničen u svojoj poslovnoj sposobnosti, on ima pravo sudjelovati u Nagradnoj igri i primiti nagradu zajedno sa svojim zakonskim zastupnikom.

 1. Dobitnik će biti obaviješten od strane Službe za korisnike Organizatora u Facebook poruci ili komentarem u objavi koja predstavlja igru. Prilikom obavijesti, radi identifikacije i prijema nagrade dobitnik je preko privatne poruke ili e-mail adres dužan dostaviti svoje ime i prezime, adresu i broj telefona, u protivnom Organizator ne može dostaviti nagradu.
   
 2. Organizator će nagradu predati u vremenu i na mjestu dogovorenom s dobitnikom ili je poslati na adresu koju je dobitnik naveo u roku od 30 kalendarskih dana od obavijesti. Dobitnik je suglasan da njegovo ime Organizator objavi na Facebook stranici Tracon Electric HR kao pobjednika nagradne igre.
   
 1. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, Igrač automatski pristaje na slanje osobnih podataka (uključujući i fotografije koje su potrebne za sudjelovanje u nagradnoj igri, koje je kao igrač snimio i poslao te druge podatke kao što su ime, adresa e-pošte i, u slučaju pobjednika, kućnu adresu i broj telefona) u bazu podataka Organizatora koji istima upravlja i bez daljnjeg dopuštenja ili protuusluge koristi u svrhu sudjelovanja u Nagradnoj igri, izvlačenja nagrada, obavještavanja pobjednika i rješavanja pritužbi. Ukoliko Igrač pobjedi, pojedinosti o imenu, adresi i broju telefona Organizator će obraditi za dostavu nagrade, povezane administrativne i računovodstvene obveze. Postupanje s osobnim podacima Igrača regulirano je Organizatorovim pravilnikom upravljanja podacima.

 1. Za davanje netočnog odgovora, kašnjenje obavijesti ili isporuke zbog netočnog unosa imena, adrese obavijesti ili dostave, Organizator ne snosi odgovornost. Igrač snosi sve posljedice koje proizlaze iz netočnih informacija koje je dao. Organizator nema mogućnost provjeriti točnost podataka tijekom (ili nakon) prijave za Nagradnu igru. U svezi toga u svim slučajevima Igrač je odgovoran za sve pravne i financijske posljedice. Organizator isključuje svoju odgovornost za pogreške u nagradi, osim ako je isključenje odgovornosti zabranjeno hrvatskim zakonima. Organizator isključuje svaku odgovornost za bilo kakav zahtjev za naknadu štete u svezi sa sudjelovanjem u Nagradnoj igri, kao i za troškove, štete i gubitke koji proizlaze ili su povezani s bilo kakvim pogreškama ili propustima u Nagradnoj igri ili njezinom provođenju. Organizator ne snosi odgovornost ako tijekom trajanja Nagradne igre web stranica Nagradne igre ili Facebook stranica koja je sadrži, iz tehničkih razloga privremeno nedostupne.
   
 2. Za rješavanje svih pritužbi u vezi s Nagradnom igrom i za odgovore na sva pitanja u vezi s Nagradnom igrom Organizator omogućuje sljedeći kontakt: tracon@tracon.hr
   
 3. Ako Organizator Nagradnu igru ​​organizira na Facebook stranici, odredbe točke 6. primjenjuju se također na tu nagradnu igru. Facebook je u potpunosti oslobođen svake odgovornosti za Nagradnu igru. Organizator skreće pozornost na činjenicu da osobnim podacima dostavljenim u vezi s Nagradnom igrom upravlja Organizator, a ne Facebook.

Organizator potvrđuje da Facebook ne podržava, odobrava, izvodi ili povezuje Nagradnu igru, ​​niti na bilo koji način pruža pomoć u njenoj provedbi. Prijavom za Nagradnu igru, Igrač prima na znanje i prihvaća gore navedeno.