Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke na plastičnoj osnovi

NAZIVNI NAPON (V)

NAZIVNA STRUJA (A)

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE