Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke na plastičnoj osnovi