Tipkalo (plastična osnova)

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE

NYGEA121 Tipkalo, plast.osnova, crno 1×NO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 27,86 HRK 34,83 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEA121T Tipkalo u kućištu, plast.osnova, crno 1×NO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 82,00 HRK 102,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEA131Z Tipkalo, plast.osnova, zeleno 1×NO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 27,86 HRK 34,83 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEA131ZT Tipkalo u kućištu, plast.osnova, zeleno 1×NO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 82,00 HRK 102,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEA151S Tipkalo, plast.osnova, žuto 1×NO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 27,86 HRK 34,83 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEA151ST Tipkalo u kućištu, plast.osnova, žuto 1×NO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 82,00 HRK 102,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEA161K Tipkalo, plast.osnova, plavo 1×NO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 27,86 HRK 34,83 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEA161KT Tipkalo u kućištu, plast.osnova, plavo 1×NO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 82,00 HRK 102,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEA142P Tipkalo, plast.osnova, crveno 1×NC, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 27,86 HRK 34,83 HRK
10 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42
NYGEA142PT Tipkalo u kućištu, plast.osnova, crveno 1×NC, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 82,00 HRK 102,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44
NYGEA125 Tipkalo, plast.osnova, crno 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 40,75 HRK 50,94 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEA125T Tipkalo u kućištu, plast.osnova, crno 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 85,20 HRK 106,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEA135Z Tipkalo, plast.osnova, zeleno 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 40,75 HRK 50,94 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEA135ZT Tipkalo u kućištu, plast.osnova, zeleno 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 85,20 HRK 106,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEA145P Tipkalo, plast.osnova, crveno 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 40,75 HRK 50,94 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEA145PT Tipkalo u kućištu, plast.osnova, crveno 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 85,20 HRK 106,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44