Mehanički laboratorij

Tracon Budapest d.o.o. u promet stavlja isključivo proizvode koji odgovaraju zahtjevima Europske unije. Radi neprestane kontrole dobavljača izgradili smo na osobit način vlastiti električni i mehanički laboratorij. U vom i sljedećem letku ponosno ćemo predstaviti našu mjernu opremu u kojoj pojedine instrumente nemaju ne samo uvoznici, odnosno trgovačke tvrtke, već se ne mogu naći ni u ispitnim laboratorijima.
Zato smijemo tvrditi da se naše CE izjave o sukladnosti zasnivaju na stvarnim, i kod nas neprestano mjerenim podacima!
Strojem za kidanje ispitujemo ne samo proizvode od plastičnih materijala, npr. kabelske vezice, već i odgovarajuću spojenost stopica i vodiča.


Pomoću ispitne opreme sa žarnom niti i igličastim plamenom ispitujemo zapaljivost proizvoda od plastičnih materijala.

U klima-komori možemo ispitati i funkcionalnost LED  žarulja na tempe- raturama između -30°C ÷ +150°C.


Oprema za ispitivanje otpornosti na vremenske uvjete omogućuje ispitivanje ponašanja, starenja proizvoda namijenjenih za rad na otvorenom, prvenstveno izvedenih od plastičnih materijala.


Mjerenja zagrijavanja možemo izvoditi pri struji  opterećenja do 400A, ili veoma preciznim instrumentima ispitivati vremensko-strujnu (isklopnu) karakteristiku automatskih osigurača i releja za zaštitu motora.


Pomoću infra kamere snimamo toplinske izvore.

Zbog značaja u zaštiti života provjeravamo svaku pojedinu strujnu zaštitnu sklopku.