Sklopka sa svjetlećom ručicom

STUPANJ ZAŠTITE

NYGBK2365Z Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, zelena, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK2365ZT Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, zelena, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 140,93 HRK 176,16 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK2565S Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, žuta, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK2565ST Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, žuta, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 140,93 HRK 176,16 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK2665K Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, plava, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK2665KT Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, plava, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 140,93 HRK 176,16 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK2465P Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, crvena, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK2465PT Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, crvena, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 140,93 HRK 176,16 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK3365Z Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, zelena, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK3365ZT Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, zelena, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 143,75 HRK 179,68 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK3565S Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, žuta, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK3565ST Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, žuta, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 143,75 HRK 179,68 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK3665K Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, plava, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK3665KT Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, plava, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 143,75 HRK 179,68 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK3465P Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, crvena, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK3465PT Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, crvena, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 143,75 HRK 179,68 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK5365ZT Sklopka sa svj.ručkom u kućištu,zelena,LED,3-položaja,povrat 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 143,75 HRK 179,68 HRK
Nije na zalihi
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK5565S Sklopka sa svjetl.ručkom,žuta, LED, 3-položaja,s povratom 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK5565ST Sklopka sa svj.ručkom u kućištu,žuta,LED,3-položaja,povrat 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44 143,75 HRK 179,68 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK5665K Sklopka sa svjetl.ručkom,plava, LED, 3-položaja,s povratom 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42 71,95 HRK 89,93 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42