Sklopka sa svjetlećom ručicom

STUPANJ ZAŠTITE

NYGBK2365Z
Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, zelena, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
U dolasku: 08.10.2020.
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK2365ZT
Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, zelena, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 143,75 HRK
Bruto 179,69 HRK
U dolasku: 08.10.2020.
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK2565S
Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, žuta, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK2565ST
Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, žuta, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 143,75 HRK
Bruto 179,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK2665K
Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, plava, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK2665KT
Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, plava, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 143,75 HRK
Bruto 179,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK2465P
Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, crvena, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK2465PT
Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, crvena, LED, 2-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 143,75 HRK
Bruto 179,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK3365Z
Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, zelena, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK3365ZT
Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, zelena, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 146,62 HRK
Bruto 183,28 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK3565S
Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, žuta, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK3565ST
Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, žuta, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 146,62 HRK
Bruto 183,28 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK3665K
Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, plava, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK3665KT
Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, plava, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 146,62 HRK
Bruto 183,28 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK3465P
Sklopka sa svjetl.ručkom,met.osnova, crvena, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK3465PT
Sklopka sa svjetl.ručkom u kućištu, crvena, LED, 3-položaja 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 146,62 HRK
Bruto 183,28 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK5365ZT
Sklopka sa svj.ručkom u kućištu,zelena,LED,3-položaja,povrat 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 146,62 HRK
Bruto 183,28 HRK
Nije na zalihi
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK5565S
Sklopka sa svjetl.ručkom,žuta, LED, 3-položaja,s povratom 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBK5565ST
Sklopka sa svj.ručkom u kućištu,žuta,LED,3-položaja,povrat 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP44
Neto 146,62 HRK
Bruto 183,28 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBK5665K
Sklopka sa svjetl.ručkom,plava, LED, 3-položaja,s povratom 1×NC+1×NO, 3A/400V AC, IP42
Neto 73,38 HRK
Bruto 91,73 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC+1×NO
Stupanj zaštite
IP42