Voltmetar za istosmjernu struju

MJERNO PODRUČJE / TRANSFORMACIJA

DCVM96-30 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 96×96mm, 30V DC 156,06 HRK 195,08 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
30
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM96-120 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 96×96mm, 120V DC 156,06 HRK 195,08 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
120
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM96-250 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 96×96mm, 250V DC 156,06 HRK 195,08 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
250
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM96-400 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 96×96mm, 450V DC 156,06 HRK 195,08 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
450
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM96-600 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 96×96mm, 600V DC 156,06 HRK 195,08 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
600
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM72-30 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 72×72mm, 30V DC 172,89 HRK 216,11 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
30
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM72-120 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 72×72mm, 120V DC 172,89 HRK 216,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
120
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM72-250 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 72×72mm, 250V DC 172,89 HRK 216,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
250
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM72-400 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 72×72mm, 450V DC 172,89 HRK 216,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
450
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM72-600 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 72×72mm, 600V DC 172,89 HRK 216,11 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
600
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM48-30 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 48×48mm, 30V DC 167,65 HRK 209,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
30
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM48-120 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 48×48mm, 120V DC 167,65 HRK 209,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
120
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM48-250 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 48×486mm, 250V DC 167,65 HRK 209,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
250
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM48-400 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 48×48mm, 450V DC 167,65 HRK 209,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
450
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC
DCVM48-600 Analogni voltmetar za istosmjernu struju 48×48mm, 600V DC 167,65 HRK 209,57 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje / Transformacija
600
Mjerenje vrijednosti
V
Tip pokazivača ekrana
analogni
Struja / napon
DC