Kratkospojni nož
NTR00
Kratkospojni nož 00C, 00 / 1P
Neto 21,34 HRK
Bruto 26,68 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
12 W
NTR0
Kratkospojni nož 0 / 1P
Neto 32,93 HRK
Bruto 41,16 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
16 W
NTR1
Kratkospojni nož 1 / 1P
Neto 48,48 HRK
Bruto 60,60 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
250 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
23 W
NTR2
Kratkospojni nož 2 / 1P
Neto 74,56 HRK
Bruto 93,20 HRK
48 kom. u skladištu
Nazivna struja
400 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
34 W
NTR3
Kratkospojni nož 3 / 1P
Neto 112,16 HRK
Bruto 140,20 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
630 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
48 W