Kratkospojni nož
NTR00
Kratkospojni nož 00C, 00 / 1P
Neto 21,34 HRK
(2,832 EUR)
Bruto 26,68 HRK
(3,540 EUR)
U dolasku: 20.11.2022.
Nazivna struja
160 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
12 W
Dimenzija konstrukcije
NH00
NTR0
Kratkospojni nož 0 / 1P
Neto 32,93 HRK
(4,370 EUR)
Bruto 41,16 HRK
(5,463 EUR)
25 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
16 W
Dimenzija konstrukcije
NH0
NTR1
Kratkospojni nož 1 / 1P
Neto 48,48 HRK
(6,434 EUR)
Bruto 60,60 HRK
(8,043 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
250 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
23 W
Dimenzija konstrukcije
NH1
NTR2
Kratkospojni nož 2 / 1P
Neto 74,56 HRK
(9,896 EUR)
Bruto 93,20 HRK
(12,370 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
400 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
34 W
Dimenzija konstrukcije
NH2
NTR3
Kratkospojni nož 3 / 1P
Neto 112,16 HRK
(14,886 EUR)
Bruto 140,20 HRK
(18,607 EUR)
1 kom. u skladištu
Nazivna struja
630 A
Gubitak snage na nazivnoj struji
48 W
Dimenzija konstrukcije
NH3