Kratkospojni nož
NTR00 Kratkospojni nož 00C, 00 / 1P 17,42 HRK 21,78 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Broj polova
1P
NTR1 Kratkospojni nož 1 / 1P 39,58 HRK 49,48 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Broj polova
1P
NTR2 Kratkospojni nož 2 / 1P 60,87 HRK 76,09 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Broj polova
1P
NTR3 Kratkospojni nož 3 / 1P 91,58 HRK 114,47 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Broj polova
1P