Izolacija za neizolirane stopice

MAX. PRESJEK VODIČA (mm2)

FSZIG10 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 10mm2 0,26 HRK 0,32 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
10 mm2
FSZIG16 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 16mm2 0,34 HRK 0,43 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
16 mm2
FSZIG25 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 25mm2 0,51 HRK 0,63 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
25 mm2
FSZIG35 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 35mm2 0,64 HRK 0,80 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
35 mm2
FSZIG50 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 50mm2 0,90 HRK 1,12 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
50 mm2
FSZIG95 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 95mm2 1,32 HRK 1,66 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
95 mm2
FSZIG120 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 120mm2 1,77 HRK 2,21 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
120 mm2