Izolacija za neizolirane stopice

MAX. PRESJEK VODIČA (mm2)

FSZIG10 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 10mm2 0,27 HRK 0,34 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
10 mm2
FSZIG16 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 16mm2 0,36 HRK 0,45 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
16 mm2
FSZIG25 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 25mm2 0,53 HRK 0,66 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
25 mm2
FSZIG35 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 35mm2 0,70 HRK 0,88 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
35 mm2
FSZIG50 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 50mm2 0,93 HRK 1,16 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
50 mm2
FSZIG95 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 95mm2 1,38 HRK 1,73 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
95 mm2
FSZIG120 Izolacija za neizolirane stopice, samougasiv PVC 120mm2 1,83 HRK 2,29 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Max. presjek vodiča
120 mm2