Digitalni frekventometar
FD-72
Digitalni frekventometar 72×72mm, 45-75Hz
Neto 603,46 HRK
(80,091 EUR)
Bruto 754,33 HRK
(100,114 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje
45 - 75 Hz
Klasa točnosti
1
Vrsta napona
AC
Širina
72 mm
Visina
72 mm
FD-96
Digitalni frekventometar 96×96mm, 45-75Hz
Neto 603,46 HRK
(80,091 EUR)
Bruto 754,33 HRK
(100,114 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Mjerno područje
45 - 75 Hz
Klasa točnosti
1
Vrsta napona
AC
Širina
96 mm
Visina
96 mm