Sklopka sa svjetlećom ručicom
NYK3-SL31R
Sklopka sa svjetlećom ručicom, crvena, LED, 3 pozicije 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,671  EUR
Bruto7,089  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL31G
Sklopka sa svjetlećom ručicom, zelena, LED, 3 pozicije 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,671  EUR
Bruto7,089  EUR
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL31Y
Sklopka sa svjetlećom ručicom, žuta, LED, 3 pozicije 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,671  EUR
Bruto7,089  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL31B
Sklopka sa svjetlećom ručicom, plava, LED, 3 pozicije 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,671  EUR
Bruto7,089  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
S nultim (isključenim) položajem
Ne
S povlačenjem u položaj 0
Ne
NYK3-SL34R
Sklopka sa svjetlećom ručicom, crvena, LED, 3 pozicije, povr 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,966  EUR
Bruto7,458  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL34G
Sklopka sa svjetlećom ručicom, zelena, LED, 3 pozicije, povr 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,966  EUR
Bruto7,458  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL34Y
Sklopka sa svjetlećom ručicom, žuta, LED, 3 pozicije, povrat 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,966  EUR
Bruto7,458  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL34B
Sklopka sa svjetlećom ručicom, plava, LED, 3 pozicije, povr 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,966  EUR
Bruto7,458  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL21R
Sklopka sa svjetlećom ručicom, crvena, LED, 2 pozicije 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,671  EUR
Bruto7,089  EUR
Više od 30 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL21G
Sklopka sa svjetlećom ručicom, zelena, LED, 2 pozicije 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,671  EUR
Bruto7,089  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL21Y
Sklopka sa svjetlećom ručicom, žuta, LED, 2 pozicije 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,671  EUR
Bruto7,089  EUR
Više od 40 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL21B
Sklopka sa svjetlećom ručicom, plava, LED, 2 pozicije 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,671  EUR
Bruto7,089  EUR
6 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL24R
Sklopka sa svjetlećom ručicom, crvena, LED, 2 pozicije, povr 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,966  EUR
Bruto7,458  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL24G
Sklopka sa svjetlećom ručicom, zelena, LED, 2 pozicije, povr 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,966  EUR
Bruto7,458  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL24Y
Sklopka sa svjetlećom ručicom, žuta, LED, 2 pozicije, povrat 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,966  EUR
Bruto7,458  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja
NYK3-SL24B
Sklopka sa svjetlećom ručicom, plava, LED, 2 pozicije, povr 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC
Neto5,966  EUR
Bruto7,458  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta sklopke
be-ki kapcsoló
Broj polova
Maks. nazivni radni napon Ue AC
230  V
Nazivna trajna struja Iu
6  A
Broj pozicija preklapanja