Kućište

STUPANJ ZAŠTITE


TK/T1+F1/ Sastavljeno kućište za TK/TS teretne sklopke 20A IP44 45,38 HRK 56,72 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP44
TK/T2+F1/ Sastavljeno visoko kućište za teretne sklopke, IP44 IP44 42,61 HRK 53,26 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP44
TKTS-01 Plastično kućište za teretne sklopke, veličine 1 IP65 77,19 HRK 96,49 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP65
TKTS-02 Plastično kućište za teretne sklopke, veličine 2 IP65 116,84 HRK 146,05 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP65
TKTS-03 Plastično kućište za teretne sklopke, veličine 3 IP65 182,72 HRK 228,41 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP65