Kućište

STUPANJ ZAŠTITE


TK/T1+F1/ Sastavljeno kućište za TK/TS teretne sklopke 20A IP44 43,63 HRK 54,54 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP44
TK/T2+F1/ Sastavljeno visoko kućište za teretne sklopke, IP44 IP44 40,97 HRK 51,21 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP44
TKTS-01 Plastično kućište za teretne sklopke, veličine 1 IP65 78,31 HRK 97,88 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP65
TKTS-02 Plastično kućište za teretne sklopke, veličine 2 IP65 118,53 HRK 148,16 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP65
TKTS-03 Plastično kućište za teretne sklopke, veličine 3 IP65 185,37 HRK 231,72 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Stupanj zaštite
IP65