Gljivasto tipkalo

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE

NYGBC21 Tipkalo gljivasto, metalna osnova, crno 1×NO, 3A/400V AC, IP42, d=40mm 39,61 HRK 49,51 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBC21T Tipkalo gljivasto u kućištu, metalna osnova, crno 1×NO, 3A/400V AC, IP44, d=40mm 91,89 HRK 114,86 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBC31Z Tipkalo gljivasto, metalna osnova, zeleno 1×NO, 3A/400V AC, IP42, d=40mm 39,61 HRK 49,51 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBC31ZT Tipkalo gljivasto u kućištu, metalna osnova, zeleno 1×NO, 3A/400V AC, IP44, d=40mm 91,89 HRK 114,86 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBC51S Tipkalo gljivasto, metalna osnova, žuto 1×NO, 3A/400V AC, IP42, d=40mm 39,61 HRK 49,51 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBC51ST Tipkalo gljivasto u kućištu, metalna osnova, žuto 1×NO, 3A/400V AC, IP44, d=40mm 91,89 HRK 114,86 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBC61K Tipkalo gljivasto, metalna osnova, plavo 1×NO, 3A/400V AC, IP42, d=40mm 39,61 HRK 49,51 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP42
NYGBC61KT Tipkalo gljivasto u kućištu, metalna osnova, plavo 1×NO, 3A/400V AC, IP44, d=40mm 91,89 HRK 114,86 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NO
Stupanj zaštite
IP44
NYGBC42P Sklopka za nužni isklop, metalna osnova, crvena 1×NC, 3A/400V AC, IP42, d=40mm 39,61 HRK 49,51 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42
NYGBC42PT Sklopka za nužni isklop, kućište, metalna osnova, crvena 1×NC, 3A/400V AC, IP44, d=40mm 91,89 HRK 114,86 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44
NYGBC42PTS Sklopka za nužni isklop, kućište,met.osn,crvena,žuta podloga 1×NC, 3A/400V AC, IP42, d=40mm 103,72 HRK 129,65 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44
NYGBR42P Sklopka za nužni isklop, metalna osnova, crvena 1×NC, 3A/400V AC, IP42, d=40mm 29,53 HRK 36,91 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42
NYGBR42PT Sklopka za nužni isklop, kućište, metalna osnova, crvena 1×NC, 3A/400V AC, IP44, d=40mm 94,70 HRK 118,38 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44
NYGBR42PTS Sklopka za nužni isklop, kućište,met.osn,crvena,žuta podloga 1×NC, 3A/400V AC, IP42, d=40mm 101,21 HRK 126,52 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44