Kombinirana zaštitna sklopka (širine 1 modula)

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA


KVKV-6/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3 134,54 HRK 168,17 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKV-10/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKV-10/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKV-16/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKV-G16/100 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3 204,47 HRK 255,59 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKV-20/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKV-20/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKV-25/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKV-25/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKV-32/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-6/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 6A, 30mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-6/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-10/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-10/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-G16/30 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 16A, 30mA, 10kA, A/AC, E3 204,47 HRK 255,59 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-16/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-G16/100 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 16A, 100mA, 10kA, A/AC, E3 204,47 HRK 255,59 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-20/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-20/10 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
KVKVB-25/03 Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3 137,23 HRK 171,54 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA