Kombinirana zaštitna sklopka (širine 1 modula)

KVKV-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,465  EUR
Bruto25,581  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKV-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKV-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKV-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKV-G16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3
Neto29,688  EUR
Bruto37,110  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKV-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKV-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKV-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKV-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKV-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-6/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 6A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-G16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3
Neto31,102  EUR
Bruto38,878  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-32/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 32A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV
KVKVB-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto20,874  EUR
Bruto26,093  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivni napon
230  V
Nazivni napon izolacije Ui
690  V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4  kV