Kombinirana zaštitna sklopka (širine 1 modula)

KVKV-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 154,36 HRK
(20,487 EUR)
Bruto 192,95 HRK
(25,608 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-G16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3
Neto 223,93 HRK
(29,720 EUR)
Bruto 279,91 HRK
(37,150 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-6/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 6A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-G16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3
Neto 234,60 HRK
(31,136 EUR)
Bruto 293,25 HRK
(38,920 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-32/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 32A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 157,45 HRK
(20,897 EUR)
Bruto 196,81 HRK
(26,121 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV