Kombinirana zaštitna sklopka (širine 1 modula)

KVKV-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,465 EUR
(154,19 HRK)
Bruto 25,581 EUR
(192,74 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-G16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3
Neto 29,688 EUR
(223,68 HRK)
Bruto 37,110 EUR
(279,61 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKV-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, C karak. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-6/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 6A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-6/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 6A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-10/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 10A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-10/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 10A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-16/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 16A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-G16/100
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 16A, 100mA, 6kA, A/AC, E3
Neto 31,102 EUR
(234,34 HRK)
Bruto 38,878 EUR
(292,92 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-20/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 20A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-20/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 20A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-25/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 25A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-25/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 25A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-32/03
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 32A, 30mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV
KVKVB-32/10
Kombinirana zaštitna sklopka, 2-polna, 1 modul, B karak. 32A, 100mA, 10kA, AC, E3
Neto 20,874 EUR
(157,28 HRK)
Bruto 26,093 EUR
(196,59 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivni napon
230 V
Nazivni napon izolacije Ui
690 V
Ocijenjeni impuls izdržati napon Učenik
4 kV