Kombinirana zaštitna sklopka tipa EVOK

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

EVOK2B603
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, B karakt. 6A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Max. odvodna struja
3 kA
Nazivna struja
6 A
Broj polova
2P
EVOK2B1003
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, B karakt. 10A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Max. odvodna struja
3 kA
Nazivna struja
10 A
Broj polova
2P
EVOK2B1603
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, B karakt. 16A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
Nazivna struja
16 A
EVOK2B2003
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, B karakt. 20A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
Nazivna struja
20 A
EVOK2B2503
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, B karakt. 25A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
Nazivna struja
25 A
EVOK2B3203
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, B karakt. 32A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Nazivna struja
32 A
Max. odvodna struja
3 kA
Broj polova
2P
EVOK2B4003
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, B karakt. 40A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
B
Max. odvodna struja
3 kA
Broj polova
2P
Nazivna struja
40 A
EVOK2C603
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, C karakt. 6A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Karakteristika
C
Max. odvodna struja
3 kA
Nazivna struja
6 A
Broj polova
2P
EVOK2C1003
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, C karakt. 10A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Nazivna struja
10 A
Max. odvodna struja
3 kA
Karakteristika
C
EVOK2C1603
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, C karakt. 16A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
11 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
3 kA
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
EVOK2C2003
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, C karakt. 20A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
EVOK2C2503
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, C karakt. 25A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Karakteristika
C
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
Nazivna struja
25 A
EVOK2C3203
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, C karakt. 32A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Max. odvodna struja
3 kA
EVOK2C4003
Kombinirana zaštitna sklopka,2P,2 modula, C karakt. 40A, 30 mA, 4,5kA, AC
Neto 124,37 HRK
Bruto 155,46 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
3 kA
Karakteristika
C
Nazivna struja
40 A