Automatski osigurač za velike struje tipa EVOH (10 kA)

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

EVOH163 Automatski osigurač za velike struje, 1-polni, " C " 63A, 1P,10kA 110,32 HRK 137,90 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
1P
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
C
EVOH180 Automatski osigurač za velike struje, 1-polni, " C " 80A, 1P,10kA 110,32 HRK 137,90 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Karakteristika
C
Broj polova
1P
Nazivna struja
80 A
Max. odvodna struja
6 kA
EVOH1100 Automatski osigurač za velike struje, 1-polni, " C " 100A, 1P,10kA 116,12 HRK 145,15 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
1P
Karakteristika
C
Nazivna struja
100 A
EVOH1125 Automatski osigurač za velike struje, 1-polni, " C " 125A, 1P,10kA 116,12 HRK 145,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
1P
Nazivna struja
125 A
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
C
EVOH263 Automatski osigurač za velike struje, 2-polni, " C " 63A, 2P,10kA 220,63 HRK 275,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
C
Nazivna struja
63 A
EVOH280 Automatski osigurač za velike struje, 2-polni, " C " 80A, 2P,10kA 220,63 HRK 275,79 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
80 A
Broj polova
2P
Karakteristika
C
EVOH2100 Automatski osigurač za velike struje, 2-polni, " C " 100A, 2P,10kA 232,25 HRK 290,31 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
2P
Nazivna struja
100 A
Max. odvodna struja
6 kA
Karakteristika
C
EVOH2125 Automatski osigurač za velike struje, 2-polni, " C " 125A, 2P,10kA 232,25 HRK 290,31 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
125 A
Karakteristika
C
Broj polova
2P
EVOH363 Automatski osigurač za velike struje, 3-polni, " C " 63A, 3P,10kA 325,14 HRK 406,43 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
C
EVOH380 Automatski osigurač za velike struje, 3-polni, " C " 80A, 3P,10kA 325,14 HRK 406,43 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Karakteristika
C
Nazivna struja
80 A
Max. odvodna struja
6 kA
Broj polova
3P
EVOH3100 Automatski osigurač za velike struje, 3-polni, " C " 100A, 3P,10kA 348,37 HRK 435,46 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
3P
Karakteristika
C
Max. odvodna struja
6 kA
EVOH3125 Automatski osigurač za velike struje, 3-polni, " C " 125A, 3P,10kA 348,37 HRK 435,46 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Broj polova
3P
Nazivna struja
125 A
Karakteristika
C
Max. odvodna struja
6 kA
EVOH463 Automatski osigurač za velike struje, 4-polni, " C " 63A, 4P,10kA 429,65 HRK 537,07 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
C
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
63 A
EVOH480 Automatski osigurač za velike struje, 4-polni, " C " 80A, 4P,10kA 429,65 HRK 537,07 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
80 A
Karakteristika
C
Broj polova
4P
EVOH4100 Automatski osigurač za velike struje, 4-polni, " C " 100A, 4P,10kA 464,49 HRK 580,61 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Karakteristika
C
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
EVOH4125 Automatski osigurač za velike struje, 4-polni, " C " 125A, 4P,10kA 464,49 HRK 580,61 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Karakteristika
C
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
Nazivna struja
125 A