Izmjenična sklopka za redanje

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

SVK1-16 Izborna sklopka za redanje 1P, 16A 43,42 HRK 54,28 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK1-32 Izborna sklopka za redanje 1P, 32A 43,42 HRK 54,28 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK1-63 Izborna sklopka za redanje 1P, 63A 43,42 HRK 54,28 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK2-16 Izborna sklopka za redanje 2P, 16A 86,84 HRK 108,55 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK2-32 Izborna sklopka za redanje 2P, 32A 86,84 HRK 108,55 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK2-63 Izborna sklopka za redanje 2P, 63A 86,84 HRK 108,55 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK3-16 Izborna sklopka za redanje 3P, 16A 130,08 HRK 162,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK3-32 Izborna sklopka za redanje 3P, 32A 130,08 HRK 162,60 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK3-63 Izborna sklopka za redanje 3P, 63A 130,08 HRK 162,60 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK4-16 Izborna sklopka za redanje 4P, 16A 173,68 HRK 217,10 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK4-32 Izborna sklopka za redanje 4P, 32A 173,68 HRK 217,10 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
SVK4-63 Izborna sklopka za redanje 4P, 63A 173,68 HRK 217,10 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA