Izmjenična sklopka za redanje
SVK1-16
Izborna sklopka za redanje 1P, 16A
Neto7,146  EUR
Bruto8,933  EUR
Više od 200 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
SVK1-32
Izborna sklopka za redanje 1P, 32A
Neto7,146  EUR
Bruto8,933  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
SVK1-63
Izborna sklopka za redanje 1P, 63A
Neto7,146  EUR
Bruto8,933  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
SVK2-16
Izborna sklopka za redanje 2P, 16A
Neto14,293  EUR
Bruto17,866  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
SVK2-32
Izborna sklopka za redanje 2P, 32A
Neto14,293  EUR
Bruto17,866  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
SVK2-63
Izborna sklopka za redanje 2P, 63A
Neto14,293  EUR
Bruto17,866  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
SVK3-16
Izborna sklopka za redanje 3P, 16A
Neto21,409  EUR
Bruto26,761  EUR
Više od 10 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
400  V
SVK3-32
Izborna sklopka za redanje 3P, 32A
Neto21,409  EUR
Bruto26,761  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
SVK3-63
Izborna sklopka za redanje 3P, 63A
Neto21,409  EUR
Bruto26,761  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V
SVK4-16
Izborna sklopka za redanje 4P, 16A
Neto27,224  EUR
Bruto34,030  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
400  V
SVK4-32
Izborna sklopka za redanje 4P, 32A
Neto27,224  EUR
Bruto34,030  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
SVK4-63
Izborna sklopka za redanje 4P, 63A
Neto27,224  EUR
Bruto34,030  EUR
Više od 500 kom. u skladištu
Preklopna funkcija
izmjenična sklopka
Broj kontakata kao preklopni kontakti
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V