Podžbukna perforirana montažna kutija
D60 Perforirana montažna kutija, podžbukna, obična, crna 62×40mm 0,63 HRK 0,79 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Materijal
PS
D60S Perforirana montažna kutija, podžbukna, za redanje, crna 64×15×40mm 1,18 HRK 1,47 HRK
Više od 2500 kom. u skladištu
Materijal
PS
D60SM Perforirana montažna kutija,podžbukna,duboka,za redanje,crna 64×61mm 1,26 HRK 1,58 HRK
Više od 1000 kom. u skladištu
Materijal
PS
D70SZ Perforirana montažna kutija, podžbukna, obična, crna 72×36mm 1,38 HRK 1,72 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Materijal
PS
D70SZT Perforirana montažna kutija, podžbukna, s poklopcem, crna 72×36mm 2,14 HRK 2,67 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Materijal
PS
D70/8 Perforirana montažna kutija, podžbukna, osmerokutna, crna 72×72×46mm 1,70 HRK 2,13 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Materijal
PS