Nožasti osigurač s gG karakteristikom

NT00C-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
18 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00C, 120kA, gG
Neto 2,717 EUR
(20,47 HRK)
Bruto 3,396 EUR
(25,59 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00C, 120kA, gG
Neto 3,150 EUR
(23,73 HRK)
Bruto 3,938 EUR
(29,67 HRK)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00C, 120kA, gG
Neto 3,150 EUR
(23,73 HRK)
Bruto 3,938 EUR
(29,67 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-4
Nožasti osigurač 500V AC, 4A, 00, 120kA, gG
Neto 2,825 EUR
(21,28 HRK)
Bruto 3,531 EUR
(26,61 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00, 120kA, gG
Neto 2,825 EUR
(21,28 HRK)
Bruto 3,531 EUR
(26,61 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00, 120kA, gG
Neto 2,825 EUR
(21,28 HRK)
Bruto 3,531 EUR
(26,61 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00, 120kA, gG
Neto 2,825 EUR
(21,28 HRK)
Bruto 3,531 EUR
(26,61 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00, 120kA, gG
Neto 2,825 EUR
(21,28 HRK)
Bruto 3,531 EUR
(26,61 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00, 120kA, gG
Neto 2,825 EUR
(21,28 HRK)
Bruto 3,531 EUR
(26,61 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00, 120kA, gG
Neto 2,825 EUR
(21,28 HRK)
Bruto 3,531 EUR
(26,61 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00, 120kA, gG
Neto 2,893 EUR
(21,80 HRK)
Bruto 3,616 EUR
(27,25 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00, 120kA, gG
Neto 2,893 EUR
(21,80 HRK)
Bruto 3,616 EUR
(27,25 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00, 120kA, gG
Neto 2,839 EUR
(21,39 HRK)
Bruto 3,549 EUR
(26,74 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00, 120kA, gG
Neto 2,839 EUR
(21,39 HRK)
Bruto 3,549 EUR
(26,74 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00, 120kA, gG
Neto 2,893 EUR
(21,80 HRK)
Bruto 3,616 EUR
(27,25 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00, 120kA, gG
Neto 3,146 EUR
(23,70 HRK)
Bruto 3,933 EUR
(29,63 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00, 120kA, gG
Neto 3,146 EUR
(23,70 HRK)
Bruto 3,933 EUR
(29,63 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
25 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
94 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 0, 120kA, gG
Neto 4,478 EUR
(33,74 HRK)
Bruto 5,598 EUR
(42,17 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 1, 120kA, gG
Neto 6,154 EUR
(46,37 HRK)
Bruto 7,693 EUR
(57,96 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 1, 120kA, gG
Neto 6,154 EUR
(46,37 HRK)
Bruto 7,693 EUR
(57,96 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 1, 120kA, gG
Neto 6,154 EUR
(46,37 HRK)
Bruto 7,693 EUR
(57,96 HRK)
39 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 1, 120kA, gG
Neto 6,154 EUR
(46,37 HRK)
Bruto 7,693 EUR
(57,96 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 1, 120kA, gG
Neto 6,185 EUR
(46,60 HRK)
Bruto 7,731 EUR
(58,25 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 1, 120kA, gG
Neto 6,125 EUR
(46,15 HRK)
Bruto 7,656 EUR
(57,69 HRK)
46 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 1, 120kA, gG
Neto 6,125 EUR
(46,15 HRK)
Bruto 7,656 EUR
(57,69 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 1, 120kA, gG
Neto 6,125 EUR
(46,15 HRK)
Bruto 7,656 EUR
(57,69 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-200
Nožasti osigurač 500V AC, 200A, 1, 120kA, gG
Neto 6,308 EUR
(47,53 HRK)
Bruto 7,885 EUR
(59,41 HRK)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-224
Nožasti osigurač 500V AC, 224A, 1, 120kA, gG
Neto 6,308 EUR
(47,53 HRK)
Bruto 7,885 EUR
(59,41 HRK)
2 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
224 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA