Nožasti osigurač s gG karakteristikom

NAZIVNA STRUJA (A)


NT00C-6 Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Broj polova
1P
NT00C-10 Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Broj polova
1P
NT00C-16 Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Broj polova
1P
NT00C-20 Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Broj polova
1P
NT00C-25 Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Broj polova
1P
NT00C-32 Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
1P
NT00C-40 Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
1P
NT00C-50 Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Broj polova
1P
NT00C-63 Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 500 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
NT00C-80 Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 300 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Broj polova
1P
NT00C-100 Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00C, 120kA, gG 15,72 HRK 19,65 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
1P
NT00C-125 Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00C, 120kA, gG 17,71 HRK 22,14 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
125 A
Broj polova
1P
NT00C-160 Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00C, 120kA, gG 17,71 HRK 22,14 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Broj polova
1P
NT00-4 Nožasti osigurač 500V AC, 4A, 00, 120kA, gG 16,03 HRK 20,04 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Broj polova
1P
NT00-6 Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00, 120kA, gG 16,03 HRK 20,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Broj polova
1P
NT00-10 Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00, 120kA, gG 16,03 HRK 20,04 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Broj polova
1P
NT00-16 Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00, 120kA, gG 16,03 HRK 20,04 HRK
U obradi
Nazivna struja
16 A
Broj polova
1P
NT00-20 Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00, 120kA, gG 16,03 HRK 20,04 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Broj polova
1P
NT00-25 Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00, 120kA, gG 16,03 HRK 20,04 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Broj polova
1P
NT00-32 Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00, 120kA, gG 16,03 HRK 20,04 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
1P