Nožasti osigurač s gG karakteristikom

NT00C-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00C, 120kA, gG
Neto 20,60 HRK
(2,734 EUR)
Bruto 25,75 HRK
(3,418 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00C, 120kA, gG
Neto 23,20 HRK
(3,079 EUR)
Bruto 29,00 HRK
(3,849 EUR)
Više od 500 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00C-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00C, 120kA, gG
Neto 23,20 HRK
(3,079 EUR)
Bruto 29,00 HRK
(3,849 EUR)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NHC00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-4
Nožasti osigurač 500V AC, 4A, 00, 120kA, gG
Neto 21,01 HRK
(2,788 EUR)
Bruto 26,26 HRK
(3,486 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 00, 120kA, gG
Neto 21,01 HRK
(2,788 EUR)
Bruto 26,26 HRK
(3,486 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 00, 120kA, gG
Neto 21,01 HRK
(2,788 EUR)
Bruto 26,26 HRK
(3,486 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 00, 120kA, gG
Neto 21,01 HRK
(2,788 EUR)
Bruto 26,26 HRK
(3,486 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 00, 120kA, gG
Neto 21,01 HRK
(2,788 EUR)
Bruto 26,26 HRK
(3,486 EUR)
Više od 30 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 00, 120kA, gG
Neto 21,01 HRK
(2,788 EUR)
Bruto 26,26 HRK
(3,486 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 00, 120kA, gG
Neto 21,01 HRK
(2,788 EUR)
Bruto 26,26 HRK
(3,486 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00, 120kA, gG
Neto 21,52 HRK
(2,856 EUR)
Bruto 26,90 HRK
(3,570 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00, 120kA, gG
Neto 21,52 HRK
(2,856 EUR)
Bruto 26,90 HRK
(3,570 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00, 120kA, gG
Neto 21,52 HRK
(2,856 EUR)
Bruto 26,90 HRK
(3,570 EUR)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00, 120kA, gG
Neto 21,52 HRK
(2,856 EUR)
Bruto 26,90 HRK
(3,570 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00, 120kA, gG
Neto 21,52 HRK
(2,856 EUR)
Bruto 26,90 HRK
(3,570 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00, 120kA, gG
Neto 23,40 HRK
(3,106 EUR)
Bruto 29,25 HRK
(3,882 EUR)
99 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT00-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00, 120kA, gG
Neto 23,40 HRK
(3,106 EUR)
Bruto 29,25 HRK
(3,882 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH00
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-6
Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-10
Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-16
Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-20
Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-25
Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
181 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
61 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT0-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 0, 120kA, gG
Neto 33,95 HRK
(4,506 EUR)
Bruto 42,44 HRK
(5,632 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH0
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-32
Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 1, 120kA, gG
Neto 48,05 HRK
(6,377 EUR)
Bruto 60,06 HRK
(7,971 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-40
Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 1, 120kA, gG
Neto 48,05 HRK
(6,377 EUR)
Bruto 60,06 HRK
(7,971 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-50
Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 1, 120kA, gG
Neto 48,05 HRK
(6,377 EUR)
Bruto 60,06 HRK
(7,971 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-63
Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 1, 120kA, gG
Neto 48,05 HRK
(6,377 EUR)
Bruto 60,06 HRK
(7,971 EUR)
Više od 100 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-80
Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 1, 120kA, gG
Neto 46,43 HRK
(6,162 EUR)
Bruto 58,04 HRK
(7,703 EUR)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
80 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-100
Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 1, 120kA, gG
Neto 46,43 HRK
(6,162 EUR)
Bruto 58,04 HRK
(7,703 EUR)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
100 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-125
Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 1, 120kA, gG
Neto 46,43 HRK
(6,162 EUR)
Bruto 58,04 HRK
(7,703 EUR)
170 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
125 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-160
Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 1, 120kA, gG
Neto 46,43 HRK
(6,162 EUR)
Bruto 58,04 HRK
(7,703 EUR)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
160 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-200
Nožasti osigurač 500V AC, 200A, 1, 120kA, gG
Neto 49,25 HRK
(6,536 EUR)
Bruto 61,56 HRK
(8,171 EUR)
Više od 200 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
200 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA
NT1-224
Nožasti osigurač 500V AC, 224A, 1, 120kA, gG
Neto 49,25 HRK
(6,536 EUR)
Bruto 61,56 HRK
(8,171 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Vrsta izgradnje osigurača prema IEC 60269
NH1
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
224 A
Nazivni napon AC
400 V
Nazivni preklopni kapacitet
120 kA