Nožasti osigurač s gG karakteristikom

NAZIVNA STRUJA (A)


NT00-40 Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 00, 120kA, gG 16,42 HRK 20,53 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
1P
NT00-50 Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 00, 120kA, gG 16,42 HRK 20,53 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Broj polova
1P
NT00-63 Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 00, 120kA, gG 16,42 HRK 20,53 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
NT00-80 Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 00, 120kA, gG 16,42 HRK 20,53 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Broj polova
1P
NT00-100 Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 00, 120kA, gG 16,42 HRK 20,53 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
1P
NT00-125 Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 00, 120kA, gG 17,86 HRK 22,32 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
125 A
Broj polova
1P
NT00-160 Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 00, 120kA, gG 17,86 HRK 22,32 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Broj polova
1P
NT0-6 Nožasti osigurač 500V AC, 6A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Broj polova
1P
NT0-10 Nožasti osigurač 500V AC, 10A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Broj polova
1P
NT0-16 Nožasti osigurač 500V AC, 16A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Broj polova
1P
NT0-20 Nožasti osigurač 500V AC, 20A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Broj polova
1P
NT0-25 Nožasti osigurač 500V AC, 25A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Broj polova
1P
NT0-32 Nožasti osigurač 500V AC, 32A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Broj polova
1P
NT0-40 Nožasti osigurač 500V AC, 40A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
1P
NT0-50 Nožasti osigurač 500V AC, 50A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Broj polova
1P
NT0-63 Nožasti osigurač 500V AC, 63A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Broj polova
1P
NT0-80 Nožasti osigurač 500V AC, 80A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Broj polova
1P
NT0-100 Nožasti osigurač 500V AC, 100A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
1P
NT0-125 Nožasti osigurač 500V AC, 125A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
125 A
Broj polova
1P
NT0-160 Nožasti osigurač 500V AC, 160A, 0, 120kA, gG 25,91 HRK 32,39 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
160 A
Broj polova
1P