Dopunska jedinica EVO
EVOZ-AUX11
Pomoćni kontakt za automatski osigurač tipa EVOZ 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 5,592 EUR
(42,13 HRK)
Bruto 6,990 EUR
(52,66 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
segédérintkező
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
EVOH-AUX11
Pomoćni kontakt za osigurač tipa EVOH 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 5,870 EUR
(44,23 HRK)
Bruto 7,338 EUR
(55,29 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
segédérintkező
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
EVOTDA-AUX11
Pomoćni kontakt za automatski osigurač tipa EVOTDA 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 5,592 EUR
(42,13 HRK)
Bruto 6,990 EUR
(52,66 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
segédérintkező
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
EVOZ-AL
Kontakt za javljanje greške za EVOZ 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 5,592 EUR
(42,13 HRK)
Bruto 6,990 EUR
(52,66 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
jelző érintkező
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
EVOH-AL
Kontakt za javljanje greške zaosigurač tipa EVOH 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 5,870 EUR
(44,23 HRK)
Bruto 7,338 EUR
(55,29 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
jelző érintkező
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
EVOTDA-AL
Kontakt za javljanje greške za EVOTDA 230V, 50Hz, In:6A W=9mm; 0,5-4mm2
Neto 5,592 EUR
(42,13 HRK)
Bruto 6,990 EUR
(52,66 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
jelző érintkező
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
0,5
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
EVOZ-SR
Okidač za radnu struju za EVOZ Us=110-415V AC; W=18mm
Neto 9,318 EUR
(70,21 HRK)
Bruto 11,648 EUR
(87,76 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
távkioldó
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOZ-OVR
Okidač za povećani napon za EVOZ Un:230VAC, 50Hz, Uup:280VAC
Neto 9,318 EUR
(70,21 HRK)
Bruto 11,648 EUR
(87,76 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
feszültségcsökkenési kioldótekercs
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOZ-UVR
Okidač za smanjeni napon zaEVOZ Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC
Neto 9,318 EUR
(70,21 HRK)
Bruto 11,648 EUR
(87,76 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
feszültségcsökkenési kioldótekercs
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOZ-UOVR
Okidač za povećani i smanjeni napon za EVOZ seriju Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC
Neto 10,667 EUR
(80,37 HRK)
Bruto 13,334 EUR
(100,46 HRK)
Više od 5 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
feszültségcsökkenési kioldótekercs
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOH-SR
Okidač za radnu struju za osigurač tipa EVOH Us=110-415V AC; W=18mm
Neto 9,784 EUR
(73,72 HRK)
Bruto 12,230 EUR
(92,15 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
távkioldó
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOH-UOVR
Okidač za povećani i smanjeni napon za EVOH seriju Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC
Neto 11,200 EUR
(84,39 HRK)
Bruto 14,001 EUR
(105,49 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
feszültségcsökkenési kioldótekercs
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOTDA-SR
Okidač za radnu struju za EVOTDA Us=110-415V AC; W=18mm
Neto 9,318 EUR
(70,21 HRK)
Bruto 11,648 EUR
(87,76 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
távkioldó
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOTDA-OVR
Okidač za povećani napon za EVOTDA Un:230VAC, 50Hz, Uup:280VAC
Neto 9,318 EUR
(70,21 HRK)
Bruto 11,648 EUR
(87,76 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
feszültségcsökkenési kioldótekercs
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOTDA-UVR
Okidač za smanjeni napon za EVOTDA Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC
Neto 9,318 EUR
(70,21 HRK)
Bruto 11,648 EUR
(87,76 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
feszültségcsökkenési kioldótekercs
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1
EVOTDA-UOVR
Okidač za povećani i smanjeni napon za EVOTDA seriju Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC
Neto 10,667 EUR
(80,37 HRK)
Bruto 13,334 EUR
(100,46 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Montaža uređaja
minijaturni prekidač (MCB)
Dodatna oprema
feszültségcsökkenési kioldótekercs
Instalirano u tvornici
Ne
Širina u modularnoj jedinici
1