Automatski osigurač tipa TDS - 6 kA

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

TDS-2B-1
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 1A, 6kA
Neto 27,68 HRK
Bruto 34,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-2
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 2A, 6kA
Neto 27,68 HRK
Bruto 34,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-4
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 4A, 6kA
Neto 33,22 HRK
Bruto 41,53 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-6
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 6A, 6kA
Neto 27,68 HRK
Bruto 34,60 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-16
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 16A, 6kA
Neto 27,68 HRK
Bruto 34,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-20
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 20A, 6kA
Neto 27,68 HRK
Bruto 34,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-25
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 25A, 6kA
Neto 27,68 HRK
Bruto 34,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-32
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 32A, 6kA
Neto 27,68 HRK
Bruto 34,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-40
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 40A, 6kA
Neto 27,68 HRK
Bruto 34,60 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-2B-50
Automatski osigurač, ručica u boji, 2-polni,B karakteristika 50A, 6kA
Neto 33,22 HRK
Bruto 41,53 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-1
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 1A, 6kA
Neto 41,67 HRK
Bruto 52,09 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-2
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 2A, 6kA
Neto 41,67 HRK
Bruto 52,09 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-10
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 10A, 6kA
Neto 41,67 HRK
Bruto 52,09 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-16
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 16A, 6kA
Neto 41,67 HRK
Bruto 52,09 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-20
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 20A, 6kA
Neto 41,67 HRK
Bruto 52,09 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-25
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 25A, 6kA
Neto 41,67 HRK
Bruto 52,09 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-32
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 32A, 6kA
Neto 43,86 HRK
Bruto 54,83 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-40
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 40A, 6kA
Neto 41,67 HRK
Bruto 52,09 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-50
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 50A, 6kA
Neto 52,08 HRK
Bruto 65,10 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA
TDS-3B-63
Automatski osigurač, ručica u boji, 3-polni,B karakteristika 63A, 6kA
Neto 52,08 HRK
Bruto 65,10 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Broj polova
3P
Max. odvodna struja
6 kA