Automatski osigurač tipa C60N - 4,5 kA
DPN-C-6
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 6A, 4,5kA
Neto 26,34 HRK
Bruto 32,93 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-10
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 10A, 4,5kA
Neto 26,34 HRK
Bruto 32,93 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-13
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 13A, 4,5kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-16
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 16A, 4,5kA
Neto 26,34 HRK
Bruto 32,93 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-20
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 20A, 4,5kA
Neto 26,34 HRK
Bruto 32,93 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-25
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 25A, 4,5kA
Neto 26,34 HRK
Bruto 32,93 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-32
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 32A, 4,5kA
Neto 26,34 HRK
Bruto 32,93 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
B60-4-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 4A, 6kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
4 A
B60-13-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 13A, 6kA
Neto 15,98 HRK
Bruto 19,98 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
13 A
B60-20-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 20A, 6kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
20 A
B60-25-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 25A, 6kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
B60-32-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 32A, 6kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
B60-40-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 40A, 6kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
40 A
B60-50-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
50 A
B60-63-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
63 A
B60-4-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 4A, 6kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
4 A
B60-6-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 6A, 6kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
6 A
B60-13-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 13A, 6kA
Neto 32,12 HRK
Bruto 40,15 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
13 A
B60-16-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 16A, 6kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
16 A
B60-20-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 20A, 6kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
20 A
B60-32-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 32A, 6kA
Neto 29,50 HRK
Bruto 36,88 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
32 A
B60-40-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 40A, 6kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
40 A
B60-50-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 32,18 HRK
Bruto 40,23 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
50 A
B60-63-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 32,18 HRK
Bruto 40,23 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
63 A
B60-4-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 4A, 6kA
Neto 44,29 HRK
Bruto 55,36 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
4 A
B60-6-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 6A, 6kA
Neto 40,26 HRK
Bruto 50,33 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
400 V
B60-13-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 13A, 6kA
Neto 48,10 HRK
Bruto 60,13 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
13 A
B60-16-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 16A, 6kA
Neto 40,26 HRK
Bruto 50,33 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
16 A
B60-20-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 20A, 6kA
Neto 40,26 HRK
Bruto 50,33 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
20 A
B60-25-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 25A, 6kA
Neto 40,26 HRK
Bruto 50,33 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
25 A
B60-32-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 32A, 6kA
Neto 46,30 HRK
Bruto 57,88 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
32 A
B60-40-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 40A, 6kA
Neto 40,26 HRK
Bruto 50,33 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
40 A
B60-50-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 40,26 HRK
Bruto 50,33 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
50 A
B60-63-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 40,26 HRK
Bruto 50,33 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
63 A
C60-32-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 32A, 6kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
C60-40-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 40A, 6kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
40 A
C60-50-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
50 A
C60-63-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 13,42 HRK
Bruto 16,78 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
63 A
C60-6-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 6A, 6kA
Neto 0,00 HRK
Bruto 0,00 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
6 A
C60-10-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 10A, 6kA
Neto 29,56 HRK
Bruto 36,95 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
10 A
C60-16-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 16A, 6kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
16 A
C60-13-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 13A, 6kA
Neto 32,12 HRK
Bruto 40,15 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
13 A
C60-20-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 20A, 6kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
20 A
C60-25-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 25A, 6kA
Neto 30,84 HRK
Bruto 38,55 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
25 A
C60-32-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 32A, 6kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
32 A
C60-40-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 40A, 6kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
40 A
C60-50-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 32,18 HRK
Bruto 40,23 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
50 A
C60-63-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 26,81 HRK
Bruto 33,51 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
63 A
C60-4-3
Automatski osigurač, 3-polni, C karakteristika 4A, 6kA
Neto 40,26 HRK
Bruto 50,33 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
4 A
C60-13-3
Automatski osigurač, 3-polni, C karakteristika 13A, 6kA
Neto 48,10 HRK
Bruto 60,13 HRK
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
13 A