Automatski osigurač tipa C60N - 4,5 kA

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA

MAX. ODVODNA STRUJA (kA)

DPN-C-6 Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 6A, 4,5kA 22,91 HRK 28,63 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P+N
Max. odvodna struja
4.50 kA
DPN-C-10 Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 10A, 4,5kA 22,91 HRK 28,63 HRK
Više od 200 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P+N
Max. odvodna struja
4.50 kA
DPN-C-13 Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 13A, 4,5kA 23,31 HRK 29,14 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P+N
Max. odvodna struja
4.50 kA
DPN-C-16 Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 16A, 4,5kA 22,91 HRK 28,63 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P+N
Max. odvodna struja
4.50 kA
DPN-C-20 Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 20A, 4,5kA 22,91 HRK 28,63 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P+N
Max. odvodna struja
4.50 kA
DPN-C-25 Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 25A, 4,5kA 22,91 HRK 28,63 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P+N
Max. odvodna struja
4.50 kA
DPN-C-32 Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 32A, 4,5kA 22,91 HRK 28,63 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
C
Broj polova
1P+N
Max. odvodna struja
4.50 kA
B60-4-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 4A, 6kA 12,87 HRK 16,08 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-13-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 13A, 6kA 15,32 HRK 19,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-20-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 20A, 6kA 12,87 HRK 16,08 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-25-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 25A, 6kA 12,87 HRK 16,08 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-32-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 32A, 6kA 12,87 HRK 16,08 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-40-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 40A, 6kA 12,87 HRK 16,08 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-50-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA 12,87 HRK 16,08 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
B60-63-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA 12,87 HRK 16,08 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
4.50 kA
B60-4-2 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 4A, 6kA 25,71 HRK 32,14 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-6-2 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 6A, 6kA 25,71 HRK 32,14 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-13-2 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 13A, 6kA 30,80 HRK 38,50 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-16-2 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 16A, 6kA 25,71 HRK 32,14 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
B60-20-2 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 20A, 6kA 25,71 HRK 32,14 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA