Automatski osigurač tipa C60N - 4,5 kA
DPN-C-6
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 6A, 4,5kA
Neto 3,734 EUR
(28,13 HRK)
Bruto 4,668 EUR
(35,17 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-10
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 10A, 4,5kA
Neto 3,734 EUR
(28,13 HRK)
Bruto 4,668 EUR
(35,17 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-13
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 13A, 4,5kA
Neto 3,800 EUR
(28,63 HRK)
Bruto 4,750 EUR
(35,79 HRK)
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-16
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 16A, 4,5kA
Neto 3,734 EUR
(28,13 HRK)
Bruto 4,668 EUR
(35,17 HRK)
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-20
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 20A, 4,5kA
Neto 3,734 EUR
(28,13 HRK)
Bruto 4,668 EUR
(35,17 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-25
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 25A, 4,5kA
Neto 3,734 EUR
(28,13 HRK)
Bruto 4,668 EUR
(35,17 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
DPN-C-32
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 32A, 4,5kA
Neto 3,734 EUR
(28,13 HRK)
Bruto 4,668 EUR
(35,17 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
B60-4-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 4A, 6kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon
230 V
B60-13-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 13A, 6kA
Neto 2,121 EUR
(15,98 HRK)
Bruto 2,651 EUR
(19,97 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
230 V
B60-20-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 20A, 6kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
B60-25-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 25A, 6kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
B60-32-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 32A, 6kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
B60-40-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 40A, 6kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
B60-50-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon
230 V
B60-63-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
B60-4-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 4A, 6kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon
230 V
B60-6-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 6A, 6kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
230 V
B60-13-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 13A, 6kA
Neto 4,263 EUR
(32,12 HRK)
Bruto 5,329 EUR
(40,15 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
230 V
B60-16-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 16A, 6kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon
230 V
B60-20-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 20A, 6kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
B60-32-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 32A, 6kA
Neto 3,915 EUR
(29,50 HRK)
Bruto 4,894 EUR
(36,87 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
B60-40-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 40A, 6kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
B60-50-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 4,271 EUR
(32,18 HRK)
Bruto 5,339 EUR
(40,23 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon
230 V
B60-63-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 4,271 EUR
(32,18 HRK)
Bruto 5,339 EUR
(40,23 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
B60-4-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 4A, 6kA
Neto 5,878 EUR
(44,29 HRK)
Bruto 7,348 EUR
(55,36 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon
400 V
B60-6-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 6A, 6kA
Neto 5,343 EUR
(40,26 HRK)
Bruto 6,679 EUR
(50,32 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
400 V
B60-13-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 13A, 6kA
Neto 6,384 EUR
(48,10 HRK)
Bruto 7,980 EUR
(60,13 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
400 V
B60-16-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 16A, 6kA
Neto 5,343 EUR
(40,26 HRK)
Bruto 6,679 EUR
(50,32 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon
400 V
B60-20-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 20A, 6kA
Neto 5,343 EUR
(40,26 HRK)
Bruto 6,679 EUR
(50,32 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
400 V
B60-25-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 25A, 6kA
Neto 5,343 EUR
(40,26 HRK)
Bruto 6,679 EUR
(50,32 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
400 V
B60-32-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 32A, 6kA
Neto 6,145 EUR
(46,30 HRK)
Bruto 7,681 EUR
(57,88 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
400 V
B60-40-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 40A, 6kA
Neto 5,343 EUR
(40,26 HRK)
Bruto 6,679 EUR
(50,32 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
400 V
B60-50-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 5,343 EUR
(40,26 HRK)
Bruto 6,679 EUR
(50,32 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon
400 V
B60-63-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 5,343 EUR
(40,26 HRK)
Bruto 6,679 EUR
(50,32 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
400 V
C60-25-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 25A, 6kA
Neto 2,027 EUR
(15,27 HRK)
Bruto 2,533 EUR
(19,09 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
C60-32-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 32A, 6kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
C60-40-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 40A, 6kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
C60-50-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon
230 V
C60-63-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 1,781 EUR
(13,42 HRK)
Bruto 2,226 EUR
(16,77 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
1
Broj zaštićenih polova
1
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
C60-6-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 6A, 6kA
Neto 0,000 EUR
(0,00 HRK)
Bruto 0,000 EUR
(0,00 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
6 A
Nazivni napon
230 V
C60-10-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 10A, 6kA
Neto 3,923 EUR
(29,56 HRK)
Bruto 4,904 EUR
(36,95 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
10 A
Nazivni napon
230 V
C60-16-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 16A, 6kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
16 A
Nazivni napon
230 V
C60-13-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 13A, 6kA
Neto 4,263 EUR
(32,12 HRK)
Bruto 5,329 EUR
(40,15 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
13 A
Nazivni napon
230 V
C60-20-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 20A, 6kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
20 A
Nazivni napon
230 V
C60-25-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 25A, 6kA
Neto 4,093 EUR
(30,84 HRK)
Bruto 5,116 EUR
(38,55 HRK)
10 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
25 A
Nazivni napon
230 V
C60-32-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 32A, 6kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
32 A
Nazivni napon
230 V
C60-40-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 40A, 6kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
40 A
Nazivni napon
230 V
C60-50-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto 4,271 EUR
(32,18 HRK)
Bruto 5,339 EUR
(40,23 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
50 A
Nazivni napon
230 V
C60-63-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto 3,558 EUR
(26,81 HRK)
Bruto 4,448 EUR
(33,51 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
2
Broj zaštićenih polova
2
Nazivna struja
63 A
Nazivni napon
230 V
C60-4-3
Automatski osigurač, 3-polni, C karakteristika 4A, 6kA
Neto 5,343 EUR
(40,26 HRK)
Bruto 6,679 EUR
(50,32 HRK)
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
3
Broj zaštićenih polova
3
Nazivna struja
4 A
Nazivni napon
400 V