Automatski osigurač tipa C60N - 4,5 kA
DPN-C-10
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 10A, 4,5kA
Neto3,734  EUR
Bruto4,668  EUR
Više od 100 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
DPN-C-13
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 13A, 4,5kA
Neto3,800  EUR
Bruto4,750  EUR
Više od 50 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
DPN-C-20
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 20A, 4,5kA
Neto3,734  EUR
Bruto4,668  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
DPN-C-25
Automatski osigurač, 1+N-polni, C karakteristika 25A, 4,5kA
Neto3,734  EUR
Bruto4,668  EUR
Više od 20 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
B60-4-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 4A, 6kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
230  V
B60-13-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 13A, 6kA
Neto2,121  EUR
Bruto2,651  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
B60-20-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 20A, 6kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
B60-25-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 25A, 6kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
B60-32-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 32A, 6kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
B60-40-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 40A, 6kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
B60-50-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
B60-63-1
Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
B60-4-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 4A, 6kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
230  V
B60-6-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 6A, 6kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
B60-13-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 13A, 6kA
Neto4,263  EUR
Bruto5,329  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
B60-16-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 16A, 6kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
B60-20-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 20A, 6kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
B60-40-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 40A, 6kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
B60-50-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto4,271  EUR
Bruto5,339  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
B60-63-2
Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto4,271  EUR
Bruto5,339  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
B60-4-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 4A, 6kA
Neto5,878  EUR
Bruto7,348  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
400  V
B60-6-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 6A, 6kA
Neto5,343  EUR
Bruto6,679  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
400  V
B60-13-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 13A, 6kA
Neto6,384  EUR
Bruto7,980  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
400  V
B60-20-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 20A, 6kA
Neto5,343  EUR
Bruto6,679  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
B60-25-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 25A, 6kA
Neto5,343  EUR
Bruto6,679  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
400  V
B60-32-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 32A, 6kA
Neto6,145  EUR
Bruto7,681  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
400  V
B60-40-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 40A, 6kA
Neto5,343  EUR
Bruto6,679  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
400  V
B60-50-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 50A, 4,5kA
Neto5,343  EUR
Bruto6,679  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
400  V
B60-63-3
Automatski osigurač, 3-polni, B karakteristika 63A, 4,5kA
Neto5,343  EUR
Bruto6,679  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V
C60-25-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 25A, 6kA
Neto2,027  EUR
Bruto2,533  EUR
Više od 1 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
C60-32-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 32A, 6kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
C60-40-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 40A, 6kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
C60-50-1
Automatski osigurač, 1-polni, C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto1,781  EUR
Bruto2,226  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
C60-6-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 6A, 6kA
Neto0,000  EUR
Bruto0,000  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
C60-10-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 10A, 6kA
Neto3,923  EUR
Bruto4,904  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
C60-16-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 16A, 6kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
C60-13-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 13A, 6kA
Neto4,263  EUR
Bruto5,329  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
230  V
C60-20-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 20A, 6kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
C60-25-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 25A, 6kA
Neto4,093  EUR
Bruto5,116  EUR
9 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
C60-32-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 32A, 6kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
C60-40-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 40A, 6kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
40  A
Nazivni napon
230  V
C60-50-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 50A, 4,5kA
Neto4,271  EUR
Bruto5,339  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
50  A
Nazivni napon
230  V
C60-63-2
Automatski osigurač, 2-polni, C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto3,558  EUR
Bruto4,448  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
230  V
C60-4-3
Automatski osigurač, 3-polni, C karakteristika 4A, 6kA
Neto5,343  EUR
Bruto6,679  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
4  A
Nazivni napon
400  V
C60-13-3
Automatski osigurač, 3-polni, C karakteristika 13A, 6kA
Neto6,384  EUR
Bruto7,980  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
13  A
Nazivni napon
400  V
C60-16-3
Automatski osigurač, 3-polni, C karakteristika 16A, 6kA
Neto5,343  EUR
Bruto6,679  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
400  V
C60-20-3
Automatski osigurač, 3-polni, C karakteristika 20A, 6kA
Neto5,892  EUR
Bruto7,364  EUR
8 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
400  V
C60-63-3
Automatski osigurač, 3-polni, C karakteristika 63A, 4,5kA
Neto5,343  EUR
Bruto6,679  EUR
Više od 12 kom. u skladištu
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
63  A
Nazivni napon
400  V