Automatski osigurač tipa TDA - 10 kA

NAZIVNA STRUJA (A)

KARAKTERISTIKA

BROJ POLOVA


TDA-1B-1 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 1A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-2 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 2A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-4 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 4A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-6 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 6A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-10 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 10A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-13 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 13A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-16 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 16A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 100 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-20 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 20A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 3 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-25 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 25A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-32 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 32A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
32 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-40 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 40A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-50 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 50A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-1B-63 Automatski osigurač, 1-polni, B karakteristika 63A, B, 1P, 10kA 25,74 HRK 32,18 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
B
Broj polova
1P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-2B-1 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 1A, B, 2P, 10kA 51,76 HRK 64,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
1 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-2B-2 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 2A, B, 2P, 10kA 51,76 HRK 64,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
2 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-2B-4 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 4A, B, 2P, 10kA 51,76 HRK 64,69 HRK
Nije na zalihi
Nazivna struja
4 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-2B-6 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 6A, B, 2P, 10kA 51,76 HRK 64,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
6 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-2B-10 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 10A, B, 2P, 10kA 51,76 HRK 64,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
10 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-2B-13 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 13A, B, 2P, 10kA 51,76 HRK 64,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
13 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA
TDA-2B-16 Automatski osigurač, 2-polni, B karakteristika 16A, B, 2P, 10kA 51,76 HRK 64,69 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
16 A
Karakteristika
B
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
10 kA