60 mm-ski COSMO sustav sabirnica

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA