Zaštitna strujna sklopka tipa NF

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

NF2P25-100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 6kA, AC 139,11 HRK 173,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF2P25-300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 6kA, AC 131,37 HRK 164,21 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF2P40-100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 6kA, AC 139,11 HRK 173,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF2P63-300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 6kA, AC 139,11 HRK 173,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF2P63-500 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 500mA, 6kA, AC 139,11 HRK 173,89 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF4P25-100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 6kA, AC 143,38 HRK 179,23 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
NF4P25-300 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 6kA, AC 143,38 HRK 179,23 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
NF4P63-100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 6kA, AC 134,01 HRK 167,51 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA