Zaštitna strujna sklopka tipa NF

NAZIVNA STRUJA (A)

BROJ POLOVA

NF2P25-100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 100mA, 6kA, AC 150,70 HRK 188,38 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF2P25-300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 25A, 300mA, 6kA, AC 142,31 HRK 177,89 HRK
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF2P40-100 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 40A, 100mA, 6kA, AC 150,70 HRK 188,38 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF2P63-300 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 300mA, 6kA, AC 150,70 HRK 188,38 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF2P63-500 Zaštitna strujna sklopka, 2-polna 63A, 500mA, 6kA, AC 150,70 HRK 188,38 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
2P
Max. odvodna struja
6 kA
NF4P25-100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 100mA, 6kA, AC 155,33 HRK 194,16 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
NF4P25-300 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 25A, 300mA, 6kA, AC 155,33 HRK 194,16 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA
NF4P63-100 Zaštitna strujna sklopka, 4-polna 63A, 100mA, 6kA, AC 145,18 HRK 181,47 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivna struja
63 A
Karakteristika
AC
Broj polova
4P
Max. odvodna struja
6 kA