Metalhalogeni reflektor

NAZIVNA SNAGA (W)

TIP PODNOŠKA