TARC 1+N
TARC2B6
AFDD zaštitna sklopka ,MCB B6A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
TARC2B10
AFDD zaštitna sklopka ,MCB B10A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
TARC2B16
AFDD zaštitna sklopka ,MCB B16A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
TARC2B20
AFDD zaštitna sklopka ,MCB B20A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
TARC2B25
AFDD zaštitna sklopka ,MCB B25A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
TARC2B32
AFDD zaštitna sklopka ,MCB B32A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
B
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V
TARC2C6
AFDD zaštitna sklopka ,MCB C6A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
6  A
Nazivni napon
230  V
TARC2C10
AFDD zaštitna sklopka ,MCB C10A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
10  A
Nazivni napon
230  V
TARC2C16
AFDD zaštitna sklopka ,MCB C16A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
16  A
Nazivni napon
230  V
TARC2C20
AFDD zaštitna sklopka ,MCB C20A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
20  A
Nazivni napon
230  V
TARC2C25
AFDD zaštitna sklopka ,MCB C25A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
25  A
Nazivni napon
230  V
TARC2C32
AFDD zaštitna sklopka ,MCB C32A, 6kA, 2P
Neto185,510  EUR
(1.397,73  HRK)
Bruto231,888  EUR
(1.747,16  HRK)
Nije na zalihi
Isklopna karakteristika
C
Broj polova (ukupan)
Broj zaštićenih polova
Nazivna struja
32  A
Nazivni napon
230  V