Modularni kompaktni prekidač (tipa MKM)
MKM1-15
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 15A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
15 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-20
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 20A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
U dolasku: 25.01.2023.
Nazivna trajna struja Iu
20 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-25
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 25A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
25 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-30
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 30A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
30 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-40
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 40A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
40 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-50
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 50A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
50 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-60
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 60A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
60 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-75
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 75A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
U dolasku: 05.11.2022.
Nazivna trajna struja Iu
75 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-80
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 80A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
80 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-100
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 100A, 20kA
Neto 271,55 HRK
(36,040 EUR)
Bruto 339,44 HRK
(45,050 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
100 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM2-125
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 125A, 15kA
Neto 590,08 HRK
(78,315 EUR)
Bruto 737,60 HRK
(97,894 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
125 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15 kA
MKM2-160
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 160A, 15kA
Neto 590,08 HRK
(78,315 EUR)
Bruto 737,60 HRK
(97,894 EUR)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
160 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15 kA
MKM2-225
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 225A, 15kA
Neto 590,08 HRK
(78,315 EUR)
Bruto 737,60 HRK
(97,894 EUR)
Više od 5 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
225 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15 kA
MKM2-250
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 250A, 15kA
Neto 590,08 HRK
(78,315 EUR)
Bruto 737,60 HRK
(97,894 EUR)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
250 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15 kA
MKM-AX100
Pomoćni kontakt za prekidače MKM1
Neto 92,66 HRK
(12,298 EUR)
Bruto 115,83 HRK
(15,372 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Funkcija
ostali
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
MKM-AX250
Pomoćni kontakt za prekidače MKM2
Neto 92,66 HRK
(12,298 EUR)
Bruto 115,83 HRK
(15,372 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Funkcija
ostali
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
MKM-AL100
Kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM1
Neto 92,66 HRK
(12,298 EUR)
Bruto 115,83 HRK
(15,372 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Funkcija
ostali
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
MKM-AL250
Kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM2
Neto 92,66 HRK
(12,298 EUR)
Bruto 115,83 HRK
(15,372 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Funkcija
ostali
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
MKM-AXAL100
Pomoćni kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM1
Neto 185,32 HRK
(24,596 EUR)
Bruto 231,65 HRK
(30,745 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Funkcija
ostali
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
MKM-AXAL250
Pomoćni kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM2
Neto 185,32 HRK
(24,596 EUR)
Bruto 231,65 HRK
(30,745 EUR)
Više od 1 kom. u skladištu
Funkcija
ostali
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
MKM-SHT1-230
Okidač na radnu struju za prekidače MKM1 230V, 50Hz
Neto 185,32 HRK
(24,596 EUR)
Bruto 231,65 HRK
(30,745 EUR)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
207 - 253 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Prikladan za sklopku snage
Da
Prikladan za motorsku zaštitnu sklopku
Ne
MKM-SHT2-230
Okidač na radnu struju za prekidače MKM2 230V, 50Hz
Neto 185,32 HRK
(24,596 EUR)
Bruto 231,65 HRK
(30,745 EUR)
Više od 50 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
207 - 253 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Prikladan za sklopku snage
Da
Prikladan za motorsku zaštitnu sklopku
Ne