Modularni kompaktni prekidač (tipa MKM)

NAZIVNA STRUJA (A)

MKM1-15 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 15A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
15 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM1-20 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 20A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
20 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM1-25 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 25A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
25 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM1-30 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 30A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
30 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM1-40 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 40A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
40 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM1-50 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 50A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
50 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM1-60 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 60A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
60 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM1-75 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 75A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
75 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM1-80 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 80A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
80 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM1-100 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 100A, 20kA 228,57 HRK 285,71 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
100 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM2-125 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 125A, 15kA 496,68 HRK 620,84 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
125 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM2-160 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 160A, 15kA 496,68 HRK 620,84 HRK
U dolasku: 2019.12.12
Nazivna struja
160 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM2-225 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 225A, 15kA 496,68 HRK 620,84 HRK
U dolasku: 2020.01.20
Nazivna struja
225 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM2-250 Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 250A, 15kA 496,68 HRK 620,84 HRK
U dolasku: 2019.12.12
Nazivna struja
250 A
Broj polova
3P
Stupanj zaštite
IP20
MKM-AX100 Pomoćni kontakt za prekidače MKM1 77,99 HRK 97,49 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
0.50 A
Stupanj zaštite
IP20
MKM-AX250 Pomoćni kontakt za prekidače MKM2 77,99 HRK 97,49 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
0.50 A
Stupanj zaštite
IP20
MKM-AL100 Kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM1 77,99 HRK 97,49 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
0.50 A
Stupanj zaštite
IP20
MKM-AL250 Kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM2 77,99 HRK 97,49 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
0.50 A
Stupanj zaštite
IP20
MKM-AXAL100 Pomoćni kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM1 155,98 HRK 194,98 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
0.50 A
Stupanj zaštite
IP20
MKM-AXAL250 Pomoćni kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM2 155,98 HRK 194,98 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna struja
0.50 A
Stupanj zaštite
IP20