Modularni kompaktni prekidač (tipa MKM)
MKM1-15
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 15A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
15 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-20
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 20A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
U dolasku: 20.03.2023.
Nazivna trajna struja Iu
20 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-25
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 25A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
25 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-30
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 30A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
30 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-40
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 40A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
U dolasku: 20.03.2023.
Nazivna trajna struja Iu
40 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-50
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 50A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
50 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-60
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 60A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
60 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-75
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 75A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
75 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-80
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 80A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
U dolasku: 24.04.2023.
Nazivna trajna struja Iu
80 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM1-100
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 100A, 20kA
Neto 35,956 EUR
(270,91 HRK)
Bruto 44,945 EUR
(338,64 HRK)
U dolasku: 24.04.2023.
Nazivna trajna struja Iu
100 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
20 kA
MKM2-125
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 125A, 15kA
Neto 81,257 EUR
(612,23 HRK)
Bruto 101,571 EUR
(765,29 HRK)
U dolasku: 24.04.2023.
Nazivna trajna struja Iu
125 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15 kA
MKM2-160
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 160A, 15kA
Neto 81,257 EUR
(612,23 HRK)
Bruto 101,571 EUR
(765,29 HRK)
Više od 20 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
160 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15 kA
MKM2-225
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 225A, 15kA
Neto 81,257 EUR
(612,23 HRK)
Bruto 101,571 EUR
(765,29 HRK)
U dolasku: 24.04.2023.
Nazivna trajna struja Iu
225 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15 kA
MKM2-250
Modularni kompaktni prekidač 3×230/400V, 50Hz, 250A, 15kA
Neto 81,257 EUR
(612,23 HRK)
Bruto 101,571 EUR
(765,29 HRK)
Više od 30 kom. u skladištu
Nazivna trajna struja Iu
250 A
Nazivni napon
380 - 420 V
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja lcu na 400 V, 50 Hz
15 kA
MKM-AX100
Pomoćni kontakt za prekidače MKM1
Neto 12,760 EUR
(96,14 HRK)
Bruto 15,950 EUR
(120,18 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
MKM-AX250
Pomoćni kontakt za prekidače MKM2
Neto 12,760 EUR
(96,14 HRK)
Bruto 15,950 EUR
(120,18 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
MKM-AL100
Kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM1
Neto 12,760 EUR
(96,14 HRK)
Bruto 15,950 EUR
(120,18 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
MKM-AL250
Kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM2
Neto 12,760 EUR
(96,14 HRK)
Bruto 15,950 EUR
(120,18 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
1
MKM-AXAL100
Pomoćni kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM1
Neto 25,519 EUR
(192,27 HRK)
Bruto 31,899 EUR
(240,34 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
MKM-AXAL250
Pomoćni kontakt za dojavu kvara za prekidače MKM2
Neto 25,519 EUR
(192,27 HRK)
Bruto 31,899 EUR
(240,34 HRK)
Više od 1 kom. u skladištu
Broj kontakata kao preklopni kontakti
2
MKM-SHT1-230
Okidač na radnu struju za prekidače MKM1 230V, 50Hz
Neto 25,519 EUR
(192,27 HRK)
Bruto 31,899 EUR
(240,34 HRK)
Više od 10 kom. u skladištu
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
207 - 253 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Prikladan za sklopku snage
Da
Prikladan za motorsku zaštitnu sklopku
Ne
MKM-SHT2-230
Okidač na radnu struju za prekidače MKM2 230V, 50Hz
Neto 25,519 EUR
(192,27 HRK)
Bruto 31,899 EUR
(240,34 HRK)
U dolasku: 24.04.2023.
Nazivni upravljački napon Us pri AC 50 Hz
207 - 253 V
Vrsta napona za pokretanje
AC
Prikladan za sklopku snage
Da
Prikladan za motorsku zaštitnu sklopku
Ne