Sklopka (plastična osnova)

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE

NYGEH142P Sklopka, plast.osnova, crvena 1×NC, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 35,32 HRK 44,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH142PT Sklopka u kućištu, plast.osnova, crvena 1×NC, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 70,91 HRK 88,63 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44
NYGEH125F Sklopka, plast.osnova, crna 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 35,32 HRK 44,15 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH125FT Sklopka u kućištu, plast.osnova, crna 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 73,44 HRK 91,80 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEH135Z Sklopka, plast.osnova, zelena 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 36,08 HRK 45,10 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH155S Sklopka, plast.osnova, žuta 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 36,08 HRK 45,10 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH155ST Sklopka u kućištu, plast.osnova, žuta 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 73,44 HRK 91,80 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEH165K Sklopka, plast.osnova, plava 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 36,08 HRK 45,10 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH145P Sklopka, plast.osnova, crvena 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 36,08 HRK 45,10 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH145PT Sklopka u kućištu, plast.osnova, crvena 1×CO,0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 73,44 HRK 91,80 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44