Sklopka (plastična osnova)

KONTAKTI

STUPANJ ZAŠTITE

NYGEH142P Sklopka, plast.osnova, crvena 1×NC, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 40,75 HRK 50,94 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH142PT Sklopka u kućištu, plast.osnova, crvena 1×NC, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 81,81 HRK 102,26 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×NC
Stupanj zaštite
IP44
NYGEH125F Sklopka, plast.osnova, crna 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 40,75 HRK 50,94 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH125FT Sklopka u kućištu, plast.osnova, crna 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 84,74 HRK 105,93 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEH135Z Sklopka, plast.osnova, zelena 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 41,63 HRK 52,04 HRK
Više od 2 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH135ZT Sklopka u kućištu, plast.osnova, zelena 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 84,74 HRK 105,93 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEH155S Sklopka, plast.osnova, žuta 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 41,63 HRK 52,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH155ST Sklopka u kućištu, plast.osnova, žuta 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 84,74 HRK 105,93 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEH165K Sklopka, plast.osnova, plava 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 41,63 HRK 52,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH165KT Sklopka u kućištu, plast.osnova, plava 1×CO, 0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 84,74 HRK 105,93 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44
NYGEH145P Sklopka, plast.osnova, crvena 1×CO, 0,4A/400V AC, IP42, d=22mm 41,63 HRK 52,04 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP42
NYGEH145PT Sklopka u kućištu, plast.osnova, crvena 1×CO,0,4A/400V AC, IP44, d=22mm 84,74 HRK 105,93 HRK
Više od 1 kom. u skladištu
Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
6 A
Kontakti
1×CO
Stupanj zaštite
IP44