Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke za sastavljanje

NAZIVNI NAPON (V)

STUPANJ ZAŠTITE